2015 - Szkoła Podstawowa w Damnie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

2015

O szkole > Dyrekcja > Zarządzenia

Zarządzenie Nr 11/2015 z dnia 16.10.2015r.
w sprawie wprowadzenia Procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych Zespołu Szkół w Damnie:

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19 ze zm.), zarządzam co następuje:


§ 1

Wprowadzam  Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych w Zespole Szkół w Damnie w brzmieniu załącznika
nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Zobowiązuję  wychowawców klas do zapoznania wszystkich rodziców/prawnych opiekunów oraz uczniów z treścią Procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr Joanna Rusak
podpis Dyrektora


 

Załącznik nr 1 (pdf)
Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych
:

 
 

Zarządzenie Nr 10/2015 z dnia 18.09.2015r.

w sprawie wprowadzenia zasad przekazywania konsumentom informacji na temat żywności wydawanej
w stołówce szkolnej w Zespole Szkół w Damnie:

Działając na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady, zarządzam co następuje:


§ 1

Wprowadzam  zasady przekazywania konsumentom informacji na temat żywności wydawanej w stołówce szkolnej w Zespole Szkół w Damnie w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Zobowiązuję  wszystkich pracowników do zapoznania się z zasadami przekazywania konsumentom informacji na temat żywności wydawanej w stołówce szkolnej w Zespole Szkół w Damnie, a wychowawców do poinformowania uczniów i rodziców.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr Joanna Rusak

podpis Dyrektora


 

Załącznik nr 1 (pdf)
Zasady przekazywania konsumentom informacji na temat żywności wydawanej w stołówce szkolnej

w Zespole Szkół w Damnie

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego