Wydarzenia - Szkoła Podstawowa w Damnie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Wydarzenia

Dla rodziców > Zajęcia dodatkowe > Język kaszubski

WYDARZENIA:

”W  krôjnie Grifa i Dãbù” - „Farwë żëcégò"
Dzień Kaszubski w Szkole Podstawowej w Damnie

27 października 2017r. Szkoła Podstawowa imienia Jana Brzechwy w Damnie zorganizowała imprezę pod tytułem  „W  krôjnie Grifa i Dãbù”. To było już trzecie z kolei spotkanie szkół w obrębie powiatu słupskiego, na którym odbywał się przegląd dokonań uczniów uczących się języka kaszubskiego.

27 rujana 2017r. Spòdlecznô Szkòła miona Jóna Brzechwë w Damnie zòrganizowała rozegracjã pòd titlã  W  krôjnie Grifa i Dãbù. To bëło ju trzecé pòtkanié w òbjimie słëpsczégò krézu, na chtërnym  òdbëwôł sã przezér dokôzów szkòłów.

Muzyka i tekst: Grzegorz Gurłacz, tłumaczenie: Jolanta Puchalska, wykonanie: zespół kaszubski Szkoły Podstawowej w Damnie, operator kamery i montaż: Joanna Rusak.
Aùtorã tekstu ë mùzyczi do „Zwëczajny piesnie ò nadzwëczajnym môlu” – òficjalny gminowi spiéwë je direktor CEiK Grégòr Gùrłôcz (znóny aktór ë kabarecôrz).

W tym roku szkoły w Damnie, Damnicy i Zagórzycy prezentowały się na scenie w temacie morza. Były rybackie tańce, legendy, morskie piosenki i adaptacja spektaklu E. Preczkowskiej pt.: „Farwë żëcégò”. Trzeba tu nadmienić, że tegoroczny poziom artystyczny przeglądu  był na bardzo wysokim poziomie.  A zwycięzcami zostali... wszyscy, bo nasz przegląd miał nie konkursowy charakter.
   Uczestnicy spotkania byli też świadkami  historycznego momentu-premiery teledysku do oficjalnej pieśni gminnej pod tytułem: „Zwyczajna pieśń o nadzwyczajnym miejscu” w wersji kaszubskiej.  Autorem tekstu i muzyki do tej pieśni jest dyrektor Centrum Edukacji i Kultury pan Grzegorz Gurłacz (znany aktor i kabareciarz). A wyjątkowy teledysk nagrała i zmontowała pani dyrektor naszej placówki Joanna Rusak, która jest też autorem pierwowzoru herbu i flagi gminy Damnica.   
   Po prezentacjach  szkół  gościnnie wystąpił współczesny, kaszubski zespół  „Fucus”. Rafał Rompca i Leszek Bolibok zaprezentowali takie pieśni jak np.: „Rëbôcë na mòrze”, „Mòrskô bùrzô” , „Kòza”, „Żeglôrz”, czy „Kaszëbsczé jezora”. Koncert  był bardzo wesoły. Publiczność żywo reagowała na  kaszubskie szlagiery i  wzięła udział w muzycznym występie gości.  
   Tradycyjnie podczas spotkania była możliwość bezpośredniego kontaktu z Damnisiem -maskotką naszej gminy,  okazja do zakupu kaszubskich upominków,  a także do rozmów nauczycieli języka kaszubskiego, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami pracy z dziećmi.   
   Na koniec organizatorzy przygotowali poczęstunek dla wszystkich uczestników tego dnia. Można było degustować różne  ciasteczka, pączki, gofry, rogaliki, drożdżową babkę no i obowiązkowo (przy temacie morza) ... ryby, bo jak mówi kaszubskie powiedzenie: „czëm bez rëbë bëłëbë Kaszëbë?”.

Jolanta Puchalska


Latos szkòłë w Damnie, Damnicë ë Zagórzëcë prezentowałë na binie téma: Kòl mòrza. Bëłë: rëbacczé tuńce, legeńdë, mòrsczé frantówczi ë adaptacjô spektôczla E. Prëczkòwsczi pt. „Farwë żëcégò”. Mùsz je dodac, że artisticznô rówizna bëła wësokô.  A dobiwcama òstałë ... wszëtcë, bò naji przezér miôł nié kònkùrsowi charakter.
   Bëtnicë zéńdzeniô  bëlë swiôdkama historicznégò mòméntù, bò mòglë  òbezdrzec premiérã teledisku do òficjalny gminowi spiéwy pòd titlã: „Zwëczajnô piesn ò nadzwëczajnym môlu” pò kaszëbskù. Aùtorã tekstu ë mùzyczi do ni spiéwë je direktor CEiK Grégòr Gùrłôcz (znóny aktór ë kabarecôrz).  Apartny teledisk zrëchtowała Joana Rusôk, co je direktorã szkòłe w Damnie, a téż aùtorã  pierwòsztôłtu céchù ë fanë gminë Damnica.
   Pózni przëszedł czas na wëstãpë gòscy-nôleżników terôczasnégò, kaszëbsczégò karna Fucus. Rafał Rompca ë Leszek Bòlibok spiéwalë m.in. „Rëbôcë na mòrze” i „Mòrskô bùrzô”, „Kòza”, „Żeglôrz”, czë „Kaszëbsczé jezora”. Kòncert  béł baro wiesołi. Pùblicznosc żëwò reagòwała na szlagérë i wzãła aktiwny ùdzél w muzycznym wëstãpie  gòscy.
   Tradicyjno òb czas zéńdzeniô bëła leżnosc pòtkaniô z Damniszã -glingòtkã  najé gminë, leżnosc do kùpòwaniô kaszëbsczich dôrënków, a téż do kôrbióńczi midzë szkólnyma, jaczi òpòwiôdalë so ò swòjich doswiôdczeniach robòtë z dzecama.
   Na kùńc òrganizatorzë przërëchtowelë  ùraczëne dlô wszëtczich, co sã zeszlë. Bëłë: wszelëjaczé kùszczi, pùrcle, wafle, chróstë, młodzowi kùch, në i òbrzészno.... rëbë , bò „czëm bez rëbë bëłëbë Kaszëbë?”. Rôczimë do najù na rok!

Jolanta Pùchalskô


„Zwëczajnô  piesn ò  nadzwëczajnym môlu”
1.
Czasama  wszëtczégò móm dosc
Bò żëcé cãżkò mie nawiédzô
Czasama  żëcé  òstro dôwô  w gnôt
Le  hewò zaczinô sã czarzëna

REF. Lasa  szum i znóny ptôchów spiéw
Taczé môłé cos, pòtém wnetka nick
Lëdzczi zrëch ë wòń zbòża z pòlów je
ë  to  sygnie,  żebë  dali żëc
2.
Wiôldzi  swiat  wcyg  ùsmiéwô  nóm  sã w twôrz
Że nie nëkómë...,
Że niemódny...,
Że ni mómë...

Nen  wiôldżi  swiat
Czedë  jidã  spac  gôdô tak:
„Cos jô stracył
czegòs w żëcym felëje...”

REF.  Lasa szum...
Krëjamnota, krëjamnota
Cëż to je za krôjna
To  Damnica, To Damnica
Taczé  snôżé  mô lica.

Żôlą serca, żôlą  gnôtë
Wëjasnionô  krëjamnota

To  Damnica, to Damnica
Taczé  snôżé  mô lica.
Krëjamnota,  krëjamnota          
To  Damnica, To  Damnica, TO! ....


Krôjna w Krôtã – réza w przeszłotã
Kraina w Kratę – podróż do przeszłości

Pod koniec roku szkolnego 17 i 24 czerwca 2015 roku uczniowie uczęszczający na zajęcia z języka kaszubskiego  odbyli  wyjątkową  wycieczkę do Swołowa -  europejskiej wsi dziedzictwa kulturowego.
   Jest to stare miejsce osadnicze, gdzie zlokalizowanych jest ponad 70 tradycyjnych budynków chłopskich charakterystycznych dla Pomorza Środkowego z XVIII, XIX i początku XX wieku (Kraina w Kratę).
   Od czerwca 2008 roku funkcjonuje tu Muzealna Zagroda Albrechta (filia Muzeum Pomorza Środkowego), w której to można obejrzeć ekspozycję obrazującą życie  bogatego, pomorskiego chłopa ze wsi Swołowo.

     
Nasza wycieczka okazała się wyprawą w przeszłość. Młodsza grupa dzieci m.in. obserwowała pracę prawdziwego kowala i oglądała prezentację na temat życia dzieci sprzed ponad stu lat.

To  była wyjątkowa okazja to tego, by poznać dawne zabawy podwórkowe i pobawić się zabytkowymi zabawkami. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że upodobania dzieci do zabaw zbytnio się nie zmieniły na przestrzeni wieków. Chłopcy nadal z zachwytem bawią się konikami z drewna, a dziewczynki lalkami z gałganków. Na koniec „wyprawy w czasie”  każde dziecko własnoręcznie wykonało sobie  maskotkę/ laleczkę z trzciny i innych  naturalnych materiałów.
   Z kolei dla starszej grupy atrakcją były interaktywne wystawy i zajęcia warsztatowe „Ulepione z gliny”. Młodzież wykazała się tu niebywałą inwencją i  zaangażowaniem, czego dowodem są wykonane przez nich różnorodne pamiątki:  aniołki, kubeczki i ozdoby.
   Zwieńczeniem naszej  podróży do przeszłości był  piknik obok potężnej, czworobocznej zagrody budowlanej. Mimo niezbyt sprzyjającej pogody  zaliczamy wycieczkę do udanych!  

J.Puchalska

”W   krainie Gryfa i Dębu”

Pod takim tytułem   25.05.2015 roku odbyły się Międzyszkolne  Obchody Dnia Kaszubskiego na terenach gminy Damnica koło Słupska.  Impreza  organizowana była przez Zespół Szkól  w Damnie (we  współpracy z  Zrzeszeniem Kaszubsko – Pomorskim o/Słupsk).
Co kryje się pod nazwą ”W   krainie Gryfa i Dębu”?  Symbolami  Kaszub są : herb Gryf (pół orzeł,  pół lew) i czarno- żółta flaga. To cechy naszej narodowej wyjątkowości. Z drugiej strony mamy symbole gminy Damnica. W herbie i na fladze  widnieje dąb, od którego wywodzi się nazwa Damnica. To nasza Ojcowizna!

Pòd taczim titlã 25.05.2015 rokù òdbëłë  sã  Midzëszkòłowi  óbchòdë  Dnia Kaszëbsczégò w òbendze gminë Damnica kòl Słëpska. Rozegracjô òrganizowónô  bëła bez Zrzesz Szkòłów w Damnie (we współrobòcë z Kaszëbskò-Pòmorsczim Zrzeszenim o/ w Słëpskù ).
 Czemù  takô pòzwa?  –  ”W  krôjnie Grifa i Dãbù”?  Grif  (pół – òrzéł, pół- lew) i czôrnô– żôłtô  fana  to znanczi  naji  nôrodny  apartnoscë. Z  drëdzi  stronë mómë symbòlë  gminë Damnica. W cëchù je widzec dąb, od chtërnégò wëwòdzy sã pòzwa Damnica.  To naju Tatczëzna!

„Kaszëbsczé wieselé” w wykonaniu uczniów
z Zespołu Szkół w Damnie

Obejrzyj w You Tube -->

Na początku spotkania niezwykle serdecznie przywitała  przybyłych  pani  Dyrektor  Zespołu Szkól Damnie  Joanna Rusak (która jest autorem pierwowzoru herbu i flagi gminy Damnica) i zaprosiła wszystkich do obejrzenia  występów.
Spotkanie, którego celem  była  prezentacja dokonań uczniów, stało się też okazją  do podziękowań. Pani Dyrektor naszej szkoły wręczyła tabakiery  (jako symbol szacunku i uznania ) wszystkim, dzięki  którym możliwe  jest nauczanie języka kaszubskiego w naszej gminie.     
Tabakiery  (upominki za zasługi dla kaszebizny) odebrali   zaproszeni goście: wójt gminy Damnica - pan Grzegorz Jaworski i przewodniczący Rady Gminy- pan Kazimierz Kozina, radny gminy Damnica -  pan Paweł Wilkowski, pan Grzegorz Grabowski (radny powiatu słupskiego), dyrektorzy szkół: pani Elżbieta Kołtun, pani Władysława Hanuszewicz, pan Robert Nowak, pan Alfons Klepin – wiceprezes Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego o / Słupsk, Nadleśnictwo Damnica- nadleśniczy pani Beata Topolińska.
Na początek przeglądu szkół  gościnnie zaprezentowali się uczniowie  ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Słupsku.  Ponad 30 – osobowa grupa „Perle”  pięknie zaśpiewała i zatańczyła pie
śni: „Hola – hejda!”,  szewc , welewetka i kaszubski hymn  (Marsz H. Derdowskiego).
Gospodarze  (Zespołu Szkół  w Damnie) przedstawili barwne widowisko pn. „Kaszëbsczé wieselé”, w którym kaszubska obrzędowość weselna przeplatała się z tańcami i śpiewami.  Nasi uczniowie zatańczyli  poloneza i Mareszke oraz inne tańce weselne.


Na zôczątkù zéndzenia w tim placu mileczno  przëwitała  wszëtczich  direchtór  Zrzeszë Szkòłów w Damnie Joana Rusôk  (chtërna je  aùtorã pierwòsztôłtu céchù ë fanë gminë Damnica)  i przërôczëła do òbezdrzenia  westãpów.
  Direchtórka  naji szkòłë  mia ùdbã, żebë  pòdarowac  tobaczérë (co są   symbòlã  zgòdë i ùwôżaniô) wszëtczim dzãka chtërnym je mòżlëwòsc  ùczenié  kaszëbsczégò jãzëka w naji gminie.   
 Tabaczérë  òdebróny òstałë za nadzwëczajné zasłëdżi dlô kaszëbiznë przez rôczonëch gòscy :  Wasta Alfons Klepin – przédnika  Kaszëbskò- Pòmòrsczégò Zrzeszeni o/ w Słëpskù, wòjta gminë Damnica Grzegórza Jawòrsczégò  ë prowôdzôrza Radë Gminë - wasta Kazmierza Kòzinã, radzczégò gminë Wasta Paùela Wilkòwsczégò,  Wasta  Grzegórza  Grabòwsczégò, (radzczégò krézu słëpsczégò), Wastną  nadlesną  Béjatã  Topòlinską  (Nadlesnictwò Damnica).  
Na  pòczątk  przezéru  dokôzów szkòłów  bëł  gòstny  pòkôzk  szkòłowników ze Spòdlëczny Szkòłë  nr 2 w Słëpskù. Karno „Perle” zaspiéwało i zatańcowało  piesni:  „Hola – hejda!”,  szewc, welewetka, himn kaszëbszczi  .
Szkòłownice ze Zrzeszë Szkół  w Damnie  wëstãpòwalé w farwnym spektôczlu  pòd  pòzwą „Kaszëbszczé wieselé”,  w chtërnym kaszëbsczi zwëczi i wieselné òbrzãdë przeplôtałë sã z tuńcama i spiéwama. Dzecë i młodzëzna z Zrzeszë  Szkòłów w Damnie  zatuńcowalë  pòloneza i marëszkã  ë  jinsze wieselny tunce.

 
 

Następnie kolejne szkoły prezentowały swoje umiejętności: Szkoła Podstawowa w Domaradzu,  Zespół Szkół w Zagórzycy i Zespół Szkół w  Damnicy. Wszystkie  grupy szkolne, oprócz tego, że  pięknie wyglądały, to jeszcze doskonale  poradziły sobie na scenie w tak trudnych tańcach jak : niedbała Kaśka, ne stój jak wół..,  szewc czy  taniec rybacki.
 Między występami szkół  mogliśmy  podziwiać  Folklorystyczny Zespół „Zgoda”. Działa on już 16 lat i zdobył wiele nagród. W tym roku otrzymał specjalne stypendium od Starostwa Powiatowego w Słupsku za swoją  ( bardzo ważną dla Kaszubów)  działalność.   
Niezwykle szybko minął  nam czas i przyszła pora na pożegnanie.  Na  zakończenie spotkania  Pani Maria Szreder – nauczycielka języka kaszubskiego z naszej  szkoły - podziękowała  wszytkim za uczestnictwo w  imprezie, a szczególnie mocno  nauczycielom za przygotowanie uczniów do tego wyjątkowego dnia.   Pani Maria powiedziała też : „ Më Kaszëbi  wiedno trzimómë z Bògã,  temù  wszëtczim za wszëtkò wiôldżi  Bóg zapłac”.
W programie  była również degustacja kaszubskich  potraw. Na naszej gościnie  jedzenia było naprawdę dużo ( jak to bywa na kaszubskim weselu! ) . Można było wrócic do smakòw  z dzieciństwa ( wszystko było  bardzo  dobre!). Pośród  jadła znalazły się takie smakołyki jak : smalec ze skwarkami, ziemniaczana babka, galareta, kurczak w potrawce, śledzie w occie i oleju, ziemiaki w mundurkach ze śledziem w śmietanie czy owocowa zupa. Dzieciom  najbardziej smakowało to, co słodkie: gofry, cytrynowa legumina, kasza na gęsto z sokiem, chrusty, pączki.
W tym dniu zaprezentowano również kaszubski haft, kaszubskie instrumenty oraz prace uczniów wykonane na lekcjach języka kaszubskiego. Istniała też możliwość spotkanie  i  zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia z Damnisiem- maskotką gminy Damnicy.  
Uroczystość umożliwiła  wszystkim zebranym  spotkanie się z gośćmi - przedstawicielami Zrzeszenia Kaszubsko- Pomorskiego, artystami i twórcami ludowymi, takimi jak Renata Delevalux  - hafciarka,   Henryka Jurałowicz - Kurzydło  - hafciarka, poetka i założycielka kaszubskiej grupy  folklorystycznej „Zgoda”.
Jesteśmy bardzo radzi, że już od dwóch lat w gminie Damnica  dzieci i młodzież   wreszcie  mogą uczyć się języka kaszubskiego.   Żyjemy na Kaszubach, w pięknej krainie, dlatego  warto  poszerzać wiadomości na temat Ojcowizny i doskonalić  umiejętności w rozumieniu i mówieniu po kaszubsku,  dlatego zapraszamy do Damna na drugi rok !


Chcëmë le so zażëc!

Maria   Szreder
Jolanta  Puchalska

Pòtóm  òdbëłë  sã  pòstãpné  westãpë   dzeców  ze szkòłë  w Domaradzu,  dzeców z Zrzeszë  Szkòłów w Zagórzëcë  ë szkòłowników  z  Damnicë.
Wszëtczi  dzecë ze szkòłów piãkno wëzdżalë i téż snôżô  „nëkalë”  pò binã,  w  taczich   tuńcach jak : Szewc, Niedbôłô Kaśka, Nie stój jak wòł  i tuńc  rëbacczi.
Midzë  wëstãpama   mòżna bëło  słëchać ë òbzérać  Fòlkloristicznë Kaszëbsczé Karno „Zgòda”. Na kapela  rëchòjë  ju 16 lat . Latos Karno dobëło  stipendium òd Krézowiégò  Starostwa w Słëpskù za wôżne  dlô  Kaszëbiznë  dzejanie.
Chùtkò  przëszedł czas na  pòdzãkòwanié  i òddzãkòwanié . Tùwò  słowò rzekła  szkólna  kaszëbszczégò jãzëka z naji szkòłe  Wastnô Mariô Szreder, chtërna  pòdzãkòwała  wszëtczim za wëstãpë  ë  bëtnictwò.  Òsoblëwie  szkòlnym za przërëchtowanie dzëcy i młodzëznë do taczégò òsoblëwégò dnia.  Òna rzekła: „ Më Kaszëbi  wiedno trzimómë z Bògã,  temù  wszëtczim za wszëtkò wiôldżi  Bóg zapłac”.
W programa  bëło  téż szmakanié  kaszëbsczégò jestkù .  Na naji  gòscynce  jôdë  bëło wiele (doch më bële na  kaszëbsczim wieselim! ). Mòżna  bëło  wrócëc do szmaków z dzecynëch lat ë wszëtkò bëło baro dobri. Westrzód  jôde  bëłe  taczi  smaczczi jak: szmôłt, bùlwòwô baba, zylc, kùrczã w pòtrôwce, sledze w òcce,pùlczi ze sledzã, brzadowô zupa. Dzecóm  nôbarżi  szmakało to co je słôdczé : wafle, cytrònowô  legòmina, krëpczi na gãsto, chróstë, pùrcle, kùszczi i młodzowi kùch.
Òb czas zéńdzenia  bëła  mòżlëwòsc  òbëzdrzenia  kaszëbsczégò wësziwkù ë kaszëbsczich instrumentów, a nawetka  zrobic so  òdjimk  z Damniszã – trzëlatnã  glingòtkã naji gminë.   
Naji  zéńdzenié to bëła  przedë wszëtczim  leżnota do pòtkania  z gòscama -  przedstôwcama  Kaszëbskò – Pòmòrsczégò Zrzeszenia, artistama ë lëdowima ùsôdzcama , taczima jak : Renata Delevalux  - mésterka  kaszëbsczégò wësziwkù, Henryka Jurałowicz - Kurzydło  - mésterka  wësziwkù,  pòétka, zakłôdôrz  karna „Zgoda”.
Më jesmë rôd, że ju òd dwóch lat w gminie Damnica dzecë i młodzëzna mògą kùreszcze  ùczëc sã kaszëbsczégò jãzëka. Żëjemë na Kaszëbach – w snôżi  krôjnie,  dlôtë  nót  je mieć wiadła ò  Tatczëznie i  pògłãbiwac  ùmiejãtnoscë  w rozmienim i gôdce  pò kaszëbskù, dlôte  rôczimë na drëdzi rok do Damna !


Chcëmë le so zażëc!

Mariô   Szreder
Jolantô  Puchalskô


Kaszubskie Gwiżdze:

Dnia 19.12.2014r. uczniowie drugiej klasy Gimnazjum Zespołu Szkół w Damnie  uczęszczający na język kaszubski wraz z nauczycielką p. Marią Szreder przygotowali kaszubskie zwyczaje kolędnicze „ Gwiżdze”. Grupa uczniów  zaprezentowała barwne widowisko połączone z kolędami kaszubskimi. Na początku  z ciszy przedświątecznej wyrwał wszystkich policjant gwiżdżąc w gwizdek i pytając wszystkich: Chceta Wa Gwiôzka widzec ? Tym tradycyjnym pytaniem policjanta zwanego na Kaszubach szandarą rozpoczynają się kaszubskie Gwiżdze. W skład grupy kolędniczej prezentującej kaszubskie zwyczaje Bożonarodzeniowe w naszej szkole wchodziła następujące postacie: Szandara ( Policjant), Gwiôzdor czyli postać, która na Kaszubach pełni rolę Mikołaja i obdarowuje dzieci prezentami, Pùrtk ( Diabeł),  Smierc (Śmierć), Bòcon (Bocian), Kòzoł (Kozioł), Strëch i Baba ( Dziad i Baba), Stôri i Nowi Rok ( Stary i Nowy Rok), Kòminiôrz ( Kominiarz), Gajowi ( Leśniczy), Kòń ( Koń).

Okres od Świąt Bożego Narodzenia do Święta Trzech Króli na Kaszubach nosi nazwę – Gòdów. Opisywany okres obfituje w różnego typu grupy kolędnicze. Pierwszą z nich są tzw. Gwiżdże, znane na Kaszubach od dawnych czasów. Jest to świecki zwyczaj związany z postacią stróża zwanego popularnie gwiżdżem. Występował on kiedyś w wielu miejscowościach Kaszub. Jego funkcja polegała na wzywaniu ludności gwizdkiem do ciszy nocnej, gaszenia pożaru lub obrony. W sylwestrowy wieczór zwyczajem było, że gwiżdż odwiedzał gospodarzy, składając życzenia. Z biegiem czasu do jednego gwiżdża doszła cała grupa kolędników, tworząc barwne widowisko z muzyką, śpiewem i tańcami. Obrzęd ten nie jest praktykowany tak licznie jak dawniej, jednak przetrwał do dziś w trochę zmienionej formie. Obecnie w zespole kolędników nie ma już stróża-gwiżdża. Postać ta zastąpiona została policjantem. Jego funkcja polega na strofowaniu zbyt hucznych kolędników. Gdy zaczynają za bardzo dokazywać porządek wprowadza właśnie policjant. W skład zespołu Gwiżdży wchodzą następujące postacie: niedźwiedź prowadzony na łańcuchu przez niedźwiednika, garbaty Żyd oferujący zajęczą skórkę, która ma rzekomo pomagać na wszystkie dolegliwości oraz wszystkie postacie, które zostały przez naszych uczniów zaprezentowane. Na północnych Kaszubach zwanych nôrdowymi można spotkać grupy kolędnicze zwane Panëszkami. Jeszcze inna grupą kolędniczą na Kaszubach są Gwiôzdki od postaci Gwiôzdora. Ta grupa kolędnicza zwana Gwiôzdkama odwiedzała kaszubskie domy zawsze przed Świętami Bożego Narodzenia, do Wiljiô ( Wigilii Bożego Narodzenia). Stara kaszubska tradycja głosi,że trzeba wszystkie grupy kolędnicze odwiedzające szczodrze wynagrodzić obdarowując je słodyczami, owocami, orzechami, a nawet pieniędzmi.
    Inną grupą kolędniczą byli tzw. Królowie, którzy odwiedzali domostwa w wieczór poprzedzający Święto Trzech Króli. Wieczór ten zwany był szczodrym. Skąd taka nazwa?
Jej korzenie sięgają dawnych czasów kiedy to owczarze i pasterze odwiedzali domy swych gospodarzy, składając życzenia. Gospodarze odwzajemniali się podarunkami w postaci żywności. Najczęściej były to specjalnie pieczone tego dnia rogale zwane szczodrakami. Do wypieku szczodraków używano najlepszej mąki. Rogale nadziewano w różny sposób – serem, kiełbasą, grzybami, kapustą, farszem mięsnym itp. Zwyczaj ten był praktykowany w wielu częściach Polski. Wielkość i nadzienie szczodraków odzwierciedlały zeszłoroczne plony. Jeżeli były one bogate, rogale były większe i z bogatszym nadzieniem. Jeśli w ubiegłym roku zdarzył się nieurodzaj to szczodraki były niewielkie, czasem nadziewane zaledwie burakami. Stąd też nazwa tej grupy kolędnicze j zwane Szczodrakami.
      Tradycje Bożonarodzeniowe  na Kaszubach związane z kolędowaniem są bardzo bogate i wciąż kultywowane, pokazują bogactwo tego regionu i silne przywiązanie do tradycji.
    Prezentacja naszej szkolnej grupy kolędniczej zakończyła się kaszubskim pożegnaniem i zaproszeniem na drugi rok:

Do ùzdrzeniu na dredżi rok.


Wycieczka do Gdyni w ramach projektu edukacyjnego „Kaszubi na fali”:

Dnia 29.09.2014r. uczniowie Zespołu Szkół w Damnie uczęszczających na zajęcia z języka kaszubskiego wzięli udział w wycieczce do Akwarium w Gdyni. Trzydziestu uczniów z naszej szkoły w ramach projektu edukacyjnego „ Kaszubi na fali”- „Kaszëbë na walë” miało okazję zapoznać się z florą i fauną Morza Bałtyckiego. Zajęcia były zorganizowane przez Morski Instytut Rybołówstwa w Gdyni przy współpracy z Zrzeszeniem Kaszubsko- Pomorskim oddział w Gdyni. Głównym celem projektu było poznanie morskiej przyrody w regionalnym kaszubskim języku. Poprzez poznanie języka, kultury oraz otaczającego świata przyrody młodzi ludzie stają się odpowiedzialni za przekazanie naszego dziedzictwa kulturowego następnym pokoleniom. Uczniowie zwiedzali ekspozycje stałą w muzeum oraz wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych prowadzonych w języku kaszubskim. Wszyscy podziwiali  niezwykłe gatunki ryb, płazów i gadów pochodzących z różnych rejonów świata, np. z Afryki, Ameryki Północnej czy północy naszego kontynentu.

Do największych atrakcji ogrodu zoologicznego należała  rafa koralowa,która zachwyca feerią barw i bogactwem kształtów jej mieszkańców- intrygujących bezkręgowców morskich jak strzykwy, rozgwiazdy czy jeżowce oraz ryb rafowych- skrzydlic, muren, błazenków, pławikoników i wielu, wielu innych. Niezwykłe poruszenie wśród zwiedzających wywoła także ośmiornica olbrzymia, rekiny przydenne, węgorze elektryczne, najmniejszy krokodyl świata- krokodyl krótkopyski oraz zaskakujące umiejętnością kamuflażu "ryby kamienie", czyli szkaradnice. W sali Mokrej mogli nie tylko zobaczyć, lecz również dotknąć storni, jesiotrów i babek byczych.
        Uczniowie wzięli również udział w zajęciach edukacyjnych „Bôłt pod kaszëbską banderą” przeprowadzonych w języku kaszubskim przez nauczyciela języka kaszubskiego oraz specjalistę, który sprawował      pieczę merytoryczną nad częścią biologiczną. Zajęcia zostały przeprowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych i składały się z krótkiej prezentacji charakteryzującej cechy Morza Bałtyckiego oraz z części laboratoryjnej podczas,której uczniowie mieli okazję zobaczyć krewetki i kraby pod mikroskopem. Na koniec zajęć uczniowie wręczyli prowadzącym podziękowania oraz przedstawili krótki program artystyczny.

Sprawozdanie z wycieczki na Kaszuby
Wëlecënk na Kaszëbë

Termin: 24 maja 2014 r.
Czas trwania: wycieczka jednodniowa, 10 godzin: wyjazd – godz. 8.oo
- powrót – godz. 18.oo
Uczestnicy: uczniowie klas 2-6 i gimnazjaliści uczęszczający na lekcje języka kaszubskiego
Liczba uczniów: 35
Charakter wycieczki: krajoznawczo- edukacyjna
Cel wycieczki: kształtowanie pomorsko-kaszubskiej tożsamości uczniów,
                       poznawanie atrakcyjnych miejsc na Kaszubach i zabytków
                       kaszubskiej kultury
Kierownik wycieczki: Anna Skotnicka
Opiekunowie: Dorota Węgrzyn, Krzysztof Rodziewicz
.

Przebieg wycieczki:

  • Przejazd autokarem z Damna do Puzdrowa ( Pùzdrowò), gdzie przy tablicy pamiątkowej  na cześć ks. dra Bernarda Sychty, autora 7 tomowego Słownika gwar Kaszubskich na tle kultury ludowej odbyliśmy krótki apel, zapaliliśmy znicz, a kierownik wycieczki poinformowała o charakterze i zawartości dzieła oraz ogólnie o twórczości tego autora.

  • Przejazd do Sierakowic ( Serakôjce); odwiedzenie ołtarza papieskiego w Parku Ośmiu Błogosławieństw – krótka prelekcja uczennicy  dotycząca historii owego ołtarza.

  • Przejazd do Kartuz (Kartuze) – zwiedzenie otoczenia kościoła poklasztornego kartuzów, charakterystycznego dachu kościoła – w kształcie trumny; średniowiecznej studni; eremu zakonnika.

  • Przejazd na Złotą Górę (koło Brodnicy Górnej) [Złotô Góra]- postój pod obeliskiem upamiętniającym  pomorskich bojowników ruchu oporu walczących o wolność Polski i Pomorza. Relaksacyjny spacer nad brzeg jeziora: Brodno Wielkie i na estradę festynów i koncertów oraz truskawkobrania- corocznie w 1. niedzielę lipca.

  • Przejazd do Ostrzyc na posiłek ( Òstrzëce); podziwianie Szwajcarii Kaszubskiej w czasie przejazdu na Wieżycę.

  • Wieżyca (Wieżëca)– spacer z parkingu na szczyt góry. (Przed parkingowym uczniowie musieli zdać krótki egzamin z wiedzy o Kaszubach, za co zostali nagrodzeni utworem wykonanym na akordeonie). Jest to najwyższe wzniesienie na Pomorzu – 328, 6 m. nad p.m. Wejście na wieżę widokową im. Jana Pawła II – wysokość ok. 35 m.- widok na rozległy teren Szwajcarii Kaszubskiej, jeziora: Ostrzyckie i Potulskie. (Na wejście zdecydowało się 21 uczestników).

  • Przejazd do Szymbarka (Szimbark): zwiedzanie 2 najdłuższych desek świata; stołu im. Lecha Wałęsy; śpiewanie „Kaszubskich Nut”; odwiedzenie domu Sybiraka i baraku zasłańcow, pociągu wywożącego zesłańcow na Sybir; domów Kaszubów kanadyjskich i tureckich; bunkra partyzantów Gryfa Pomorskiego; największego fortepianu świata; domu „do góry nogami”; kościółka drewnianego.   Od momentu przyjazdu do Szymbarka zaczęła się burza, ulewa była przyczyną zalania ‘krainy baśni’, której z tego powodu nie mogliśmy zobaczyć. Był to również powód zakończenia zwiedzania, gdyż planowane odwiedzenie kręgów kamiennych w Węsiorach stało się niemożliwe wobec trwającej wciąż ulewy.

  • Przejazd z Szymbarka  do Damna  – przez Kościerzynę, Bytów.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego