Wiek XVIII - XIX - Szkoła Podstawowa w Damnie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Wiek XVIII - XIX

O szkole > Historia szkoły

XVIII wiek

Początki szkoły wiążą się niewątpliwie z działalnością Kościoła. Pierwsza szkoła parafialna w Damnie zostaje wymieniona w roku 1708. Powstała ona prawdopodobnie na posiadłości kościelnej wokół ogrodu plebanii. Mieściła się w jednej izbie. Zbudowana była z drewna i pokryta słomą. Pieczę nad nią sprawował proboszcz parafii.
W XVIII wieku realna wartość pensji nauczycielskich była tak niska, że bardzo rzadko o posadę nauczyciela ubiegali się odpowiedni kandydaci. Z tego powodu w Damnie zajęcia z uczniami prowadził kościelny.
Nauka w szkole odbywała się od godziny 7.00 do 10.00 przed południem i od 12.00 do 15.00 po południu.
Była to szkoła z niemieckim językiem nauczania. Ograniczała się tylko do nauki religii, sztuki czytania i pisania oraz rachowania. Nauka w tej szkole była nieobowiązkowa w związku z tym frekwencja była niska. Uczniami byli ubodzy mieszkańcy wsi.

XIX wiek

Przez cały wiek XIX w szkolnictwie elementarnym Prus utrzymywał się system kontroli i nadzoru administracji kościelnej, dominującej nad świecką aż do lat siedemdziesiątych, później złagodzony, a od roku 1906 zniesiony - zgodnie z ustawą o utrzymywaniu publicznych szkół powszechnych.
W pierwszej połowie XIX wieku szkoła prawdopodobnie była jednoklasową szkołą elementarną.
Kiedy w roku 1819 upadła szkoła w Wisznie dzieci z tej szkoły uczyły się w Damnie, aż do momentu,
w którym w 1914 roku w Bobrownikach powstała nowa szkoła.
W dniu 14 sierpnia 1842 roku wybuchł pożar na plebanii, który zniszczył całą wieś, także szkołę. Na początku drugiej połowy XIX wieku szkoła nauczała w skróconym systemie elementarnym (4 lata nauki).
Wynagrodzenie nauczycieli nie było imponujące. Otrzymywali oni wynagrodzenie w postaci produktów naturalnych
i częściowo pieniężnie (guldeny, marki).
Zadaniem nauczycieli było prowadzenie całej dokumentacji szkolnej jak i również dziennika jako dowód postępów uczniów w nauce.


informacje udostępnił: Pan Zbigniew Mazur

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego