Szkoła z klasą 2.0 - Szkoła Podstawowa w Damnie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Szkoła z klasą 2.0

Programy/projekty > 2011/2012

Nasza szkoła uczestniczy w programie Szkoła z Klasą 2.0

Koordynatorem w naszej szkole jest
Pani Diana GórkaJak w uczeniu się i w nauczaniu wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)?
"Szkoła z klasą 2.0" pomaga odpowiedzieć na to pytanie
uczniom i nauczycielom.
Nasza szkoła do tego programu przystąpiła 6 października 2011.


Blogi uczniowskie:

http://blogiceo.nq.pl/ewelina  blog Eweliny Pałuckiej z klasy Ia

http://blogiceo.nq.pl/pamietnikszkolny
blog Oliwii Formeli z klasy 5

http://blogiceo.nq.pl/rowypokj  blog Darii Hryndzio z klasy 5

http://blogiceo.nq.pl/pamitnikszkolny
blog Sandry Kurczaby z klasy 5
NASZ KODEKS 2.0

1.   Z nauczycielami komunikujemy się również za pomocą e-mail i komunikatorów.
2.   Uczniowie bezpiecznie korzystają z Internetu ( nie podają swoich danych osobowych, nie umawiają się z osobami poznanymi w sieci, uważnie czytają regulaminy, nie wchodzą na strony dla dorosłych)
3.   Uczniowie mają łatwy dostęp do szkolnych komputerów nie tylko na lekcjach informatyki, ale również na kołach zainteresowań, w bibliotece szkolnej, po lekcjach i na długiej przerwie.
4.   W całej szkole mamy dostęp do Internetu ( wifi)
5.   W naszej szkole zostanie przeprowadzone szkolenie dla rodziców przez uczniów jak bezpiecznie korzystać z Internetu.
6.   Uczniowie mają indywidualne loginy i hasła do komputerów.
7.    Uczniowie posiadają własną stronę internetową, na której opisują szkolne życie.
8.   Nauczyciele wykorzystują TIK na swoich lekcjach przynajmniej raz w miesiącu. Prezentacje przygotowują nie tylko nauczyciele, ale również i uczniowie.
9.   W naszej szkole prowadzone są lekcji on-line ( np. powtórzenie przed pracą klasą test on-line)
10.   Nie kopiujemy cudzych prac z Internetu i nie podpisujemy się ich własnym nazwiskiem. Zawsze podajemy źródło skąd czerpiemy informacje nawet bibliografię internetową.

11.   Posiadamy szkolną bazę danych ( baza danych z pomocami dla uczniów)
12.   Uczniowie i ich rodzice często odwiedzają szkolną stronę internetową.
13.   Nauczyciele w naszej szkole chętnie korzystają z rad uczniów jak stosować nowe technologie oraz proponują uczniom internetowe narzędzia ułatwiające uczenie się. Proszą też uczniów o pomoc w ich znalezieniu i wspólnie wybierają najbardziej wartościowe.

Jak weszliśmy w program:

Spotkanie otwierające nasz udział w programie Szkoła z klasą 2.0 odbyło 26 października 2011 r. Uczestniczyli w nim nauczyciele biorący udział w programie, a także pani dyrektor. Trwało ono 90min.

W naszej szkole znajduje się jedna pracownia komputerowa z dostępem do Internetu, licząca 10 komputerów uczniowskich i jeden nauczycielski. Posiadamy także jeden rzutnik. Każdy z nauczycieli umie i korzysta z możliwości uczenia się i nauczania poprzez TIK. Uczniowie chętnie uczą się za pomocą TIK.

Potrzeby:


Internet w każdej sali lekcyjnej, większa ilość sprzętu multimedialnego w szczególności jeden komputer w każdej sali lekcyjnej, w tym również w świetlicy szkolnej, tablica interaktywna.

Jak chcielibyśmy uczyć?


Metodami aktywizującymi, korzystanie na lekcjach z prezentacji w PowerPoint, dostęp do Internetu (np.: testy, powtórzenia przed pracą klasową, sprawdziany online).

Z jakimi problemami w tym roku muszą zmierzyć się szkoła i nauczyciele?


 • Czy jest dostęp do Internetu w każdej sali lekcyjnej?

 • Czy uczniowie mają założone konta e-mailowe i czy mają dostęp w domu do Internetu?

 • Czy uczniowie mają wpływ na tworzenie strony internetowej szkoły?

 • Czy nauczyciele na stronie internetowej szkoły umieszczają materiały edukacyjne dla uczniów?

 • Zachęcenie wszystkich nauczycieli do korzystania ze sprzętu multimedialnego i przygotowanie odpowiednich pomocy

 • Czy uczniowie i nauczyciele znają różne programy komputerowe i edukacyjne?

 • Czy uczniowie korzystając z Internetu nie popełniają plagiatu?

 • Czy uczniowie znają zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu, portali i komunikatorów?


PLAN DZIAŁANIA:


Cel główny:

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO – KOMUNIKACYJNYCH W NAUCZANIU I UCZENIU SIĘ.


Działania dyrektora, koordynatora i nauczycieli biorących udział w programie:


Dyrektor:
 pomoc w realizacji programu,  a także wsparcie przy każdym zadaniu do wykonania.

Koordynator:
wybranie uczniów i założenie z nimi blogów uczniowskich w programie, stworzenie Kodeksu 2.0. , zorganizowanie debaty szkolnej, pomoc przy organizowaniu Szkolnego Festiwalu 2.0.

Nauczyciele:
( wszyscy zalogowani na platformie wraz z innym nauczycielami pracującymi  w szkole )

 • Zorganizowanie debaty klasowej i szkolnej o Kodeksie 2.0.

 • Przeprowadzenie zadania TIK tzn. przetestowanie zasad Kodeksu 2.0.

 • Zaplanowanie i zrealizowanie projektu edukacyjnego z wykorzystaniem narzędzi TIK

 • Udział w szkolnym Festiwalu 2.0.,  czyli prezentacja projektu edukacyjnego.


Nasz plan minimum jest taki, by nauczyć się pracować z TIK. Plan maksimum - to pozyskanie środków na zakup dodatkowego sprzętu multimedialnego, w tym tablicy interaktywnej. Pracować nad tym będziemy przez cały rok szkolny 2011/2012. Na początku czerwca spotkamy się i odpowiemy sobie na pytania, jakie sobie postawiliśmy przystępując do programu Szkoła z klasą 2.0.

W I semestrze nasza szkoła wprowadzi Kodeks 2.0 dotyczący korzystania z nowych mediów w nauczaniu, uczeniu się i życiu szkoły. Odbędzie się to najpierw podczas debaty klasowej a następnie na debacie szkolnej.

W II semestrze
stawiamy na pracę metodą projektów edukacyjnych wykorzystujących nowe technologie - projekty związane są ze sprawnością Działamy z TIK. Każdy nauczyciel zrealizuje z grupą uczniów projekt lub cykl zajęć z wykorzystaniem wybranych narzędzi i programów. Program ma przyczynić  się do popularyzacji tych atrakcyjnych dla uczniów - a zarazem skutecznych - sposobów nauczania.
Na zakończenie programu, uczestnicy przedstawią swoje osiągnięcia oraz wspólnie wypracowany kodeks na Szkolnych Festiwalach 2.0.
Przez cały czas w ramach programu wybrani uczniowie prowadzą blogi uczniowskie gdzie uczniowie mogą wziąć udział w dyskusji na temat kodeksu, komentować swoje doświadczenia związane z realizacją projektów i dzielić się swoimi pasjami.

W ciągu roku szkolnego uczniowie na blogach zdobywają dwie sprawności związane z wykorzystaniem nowych technologii: "Uczymy się z TIK" i "Działamy z TIK".

Program realizuje idee zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego, przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i objęty jest honorowym patronatem minister Katarzyny Hall.  

Program prowadzony jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i "Gazetę Wyborczą" przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Agora. Partnerami programu są Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON oraz Fundacja Orange.
"Gazeta Wyborcza" cyklicznie informuje opinię publiczną o działaniach uczestników, publikuje wybrane materiały edukacyjne i wraz z portalem www.wyborcza.pl prowadzi cykle redakcyjne związane z programem. Program trwa przez cały rok szkolny 2011/2012.

więcej na stronie: http://szkolazklasa2zero.nq.pl


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego