Szkoła pełna energii - Szkoła Podstawowa w Damnie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Szkoła pełna energii

Programy/projekty > 2010/2011

PROJEKT EDUKACYJNY "Szkoła pełna energii"
REALIZOWANY PRZEZ UCZNIÓW KLASY II GIMNAZJUM
W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

OPIEKUN / KOORDYNATOR:  p. Małgorzata Kozłowicz

W projekcie edukacyjnym Szkoła pełna energii uczniowie będą odnajdować powiązania łączące wykorzystanie energii z polityką transportową, świadomą konsumpcję czy eksploatowaniem zasobów naturalnych.

Praca nad projektem edukacyjnym wokół tych tematów umożliwiać będzie zarówno realizację założeń nowej podstawy programowej m.in. z geografii, biologii, WOS-u, fizyki  i informatyki  jak i rozwój umiejętności współpracy oraz poczucia współodpowiedzialności za otoczenie, w którym żyjemy. Stąd prośba do nauczycieli tych przedmiotów o udzielenie wsparcia uczniom w momencie gdy zwrócą się o pomoc.

Harmonogram projektu:


Projekt realizowany będzie w dwóch częściach. W części pierwszej nadrzędnym celem będzie dostarczenie merytorycznego wsparcia uczniom dotyczącego edukacji energetycznej.
Część druga będzie pracą badawczą uczestników projektu.

I.
a)   27 X 2010r. - 16 XI 2010r.

"Energia wokół nas - przejawy energii w świecie"
Uczniowie wiedzą, w jakich sytuacjach i w jakim zakresie konsumują energię, z jakich zasobów możemy korzystać, by ją pozyskiwać. Potrafią wskazać wady i zalety korzystania z nieodnawialnych i odnawialnych źródeł energii.
b)   17 XI 2010r. - 14 XII 2010r.
 
"Zużycie energii w kontekście globalnym"
Uczniowie rozumieją globalne współzależności w gospodarowaniu energią oraz zmieniającą się dynamikę zapotrzebowania na surowce energetyczne. Potrafią podać przykłady skutków eksploatacji zasobów paliw kopalnych dla mieszkańców krajów globalnego Południa.  
c)   15 XII 2010r. - 11 I 2011r.

"Indywidualny wymiar korzystania z energii"
Uczniowie rozumieją indywidualny wpływ poszczególnych jednostek na ilość zasobów energetycznych na świecie i są w stanie ocenić, w jaki sposób ich codzienne zachowania i nawyki mogą sprzyjać oszczędzaniu energii oraz dlaczego warto się tego podejmować.
d)   12 I 2011r. - 15 II 2011r.

"Wybór ścieżki tematycznej projektu edukacyjnego"
Uczniom zostaną przedstawione 3 ścieżki tematyczne w oparciu o które  będą realizować  projekt uczniowski :

  •    Energia  i jej odnawialne oraz nieodnawialne źródła

  •    Energia, a konsumpcja

  •    Energia, a zrównoważony transport.


II.
e)   16 II 2011r. - 9 III 2011r.

"Powołanie zespołu uczniowskiego realizującego projekt"
Po wyborze ścieżki tematycznej i tematu projektu. Uczniowie poznają przykłady działań, które będą realizować ze swoim zespołem uczniowskim w ramach projektu edukacyjnego.
f)   10 III 2011r. -13 IV 2011r.
 
"Planowanie zadań i realizacja projektu"
Uczniowie sformułują cele realizacji własnych projektów i przystąpią do realizacji zadań.
g)   14 IV 2011r. -12 V 2011r.

"Publiczna prezentacja projektu"
Uczniowie przygotowują się do finalizowania projektów, przedstawiają pomysły na twórczą prezentację własnej pracy. Planuje się publiczną prezentację projektu edukacyjnego "Szkoła pełna energii" w okresie: od 9.05.2011r. do 15.05.2011r.
h)   16 V 2011r. - 3 VI 2011r.
 
"Podsumowanie pracy, ewaluacja projektu"
Podsumowanie rocznej pracy oraz sporządzenie  sprawozdań. Nastąpi wówczas ewaluacja działań podjętych przez zespoły projektowe.

Więcej informacji na stronie:
http://www.ceo.org.pl/portal/energia


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego