Samorząd uczniowski - Szkoła Podstawowa w Damnie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Samorząd uczniowski

Programy/projekty > 2013/2014

Ponownie przystąpiliśmy do programu "Samorząd Uczniowski"

Koordynatorem w naszej szkole jest
Pani Natalia Dobosz

Program ten ma na celu wspieranie młodych ludzi, chcących realizować pomysły i pasje poprzez tworzenie i rozwijanie niezależnych projektów w swoich szkołach.

W programie poznają oni zasady działania samorządu, dowiadują się, jak sprawnie i efektywnie działać w szkole i poza nią. Dzięki zdobytym umiejętnościom i wiedzy uczniowie mogą realizować własne projekty i zmieniać szkolną rzeczywistość.

Czym jest samorząd uczniowski?


        Samorząd uczniowski, czyli wszyscy uczniowie szkoły, to najważniejsza część społeczności szkolnej. Wraz z dyrekcją i nauczycielami powinien tworzyć obraz szkoły, którą uczniowie widzą na co dzień. Szkoły są współodpowiedzialne za promowanie wśród młodych ludzi postaw obywatelskich oraz umożliwienie młodemu pokoleniu pełne wykorzystanie jego praw gwarantowanych ustawą o systemie oświaty.
     Samorządność uczniowska jest jedną z najlepszych metod pokazywania młodym ludziom, na czym polega demokracja. Dzięki aktywności w SU młodzi obywatele kształcą w sobie poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne, uczą się przyjmować aktywną postawę wobec otaczającego świata i po raz pierwszy wypróbowują mechanizmy demokratyczne.


Członkowie zespołu:

  • Natalia Dobosz - koordynator

  • Bartłomiej Budaj

  • Eliza Łupina

  • Jakub Binczycki

  • Krystian Orlik

  • Krystian Petryk

  • Miłosz Kurczaba

  • Sandra Kurczaba


Więcej na stronie:
http://www.wybory.ceo.org.pl/wizytowka?id=1070

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego