Samorząd uczniowski - Szkoła Podstawowa w Damnie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Samorząd uczniowski

Programy/projekty > 2010/2011

Projekt Samorząd Uczniowski


Program wspiera młodych ludzi, chcących realizować pomysły i pasje poprzez tworzenie i rozwijanie niezależnych projektów w swoich szkołach.
W programie poznają oni zasady działania samorządu, dowiadują się, jak sprawnie
i efektywnie działać w szkole i poza nią.
Dzięki zdobytym umiejętnościom i wiedzy uczniowie mogą realizować własne projekty
i zmieniać szkolną rzeczywistość.

Koordynatorem projektu jest: Pani Kamila Zamęcka

Działania prowadzone w ramach programu:

 • "   Akcja "Samorządy mają głos" -wybory do Samorządów Uczniowskich;

 • "   Kurs internetowy dla uczniów "Liderzy Samorządów Uczniowskich". Jest to kurs dla aktywnych uczniów.

W naszej szkole są to:
o   Patrycja Turzyńska klasa IIIB;
o   Magdalena Milewczyk klasa IIIA;
o   Monika Baran klasa II;
o   Justyna Berezowska klasa II;

 • "   Szkolenia stacjonarne dla uczniów i nauczycieli;


Zostaliśmy zaproszeni na szkolenie pt: "Aktywny Samorząd Uczniowski"
, który odbędzie się 04.12.2010r.
Dzięki Radzie Rodziców, która w pełni sfinansuje to szkolenie, dowiemy się m.in. jak komunikować się w grupie, działać w samorządzie i realizować projekty uczniowskie (w zgodzie z nową podstawą programową dla gimnazjów).

 • "   Publikacje - "Przewodnik dla ucznia" i "Przewodnik dla opiekuna", w tym roku również "Samorząd uczniowski - przewodnik dla opiekuna". Uczestnicy szkoleń otrzymuję publikacje za darmo podczas warsztatów.

 • "   Udział w Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych 2011;


Uczestnicy, którzy w ramach programu zrealizują projekty szkolne, zaproszeni będą do udziału w OPPM 2011 - wielkim spotkaniu najlepszych zespołów szkolnych w programach CEO, w Warszawie na początku czerwca 2011.

 • "   Miejsce na stronie internetowej programu;

 • "   Konsultacje z zespołem programu;


"Samorządy mają głos" -wybory do Samorządów Uczniowskich;
W dniu 10.09.2010r. odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. Frekwencja wyniosła aż 83%, a więc znacznie przewyższyła tę z wyborów parlamentarnych czy prezydenckich.

Protokół wyników wyborów:

Imię i nazwisko koordynatora: Kamila Zamęcka
Skład Młodzieżowej Komisji Wyborczej:
Patrycja Turzyńska, Aneta Wojewodzic, Julita Mardas, Dominika Grąziel, Ola Banak.
Osób uprawnionych do głosowania: 84
Głosów oddanych: 70

Przewodnicząca SU:  Turzyńska Patrycja - 19 głosów
Zastępca Przewodniczącego SU:   Baran Monika
-
17 głosów
Skarbnik: Wojewodzic Aneta
- 16 głosów

Pozostałe głosy:
Rybakowski Dawid - 15 głosów
Urbaniak Marcin - 1 głos
Jankowska Angelika - 1 głos
Mardas Julita - 1 głos

Internetowy kurs coachingowy Liderzy samorządów uczniowskich:

Jego celem jest wsparcie rozwoju młodych ludzi zainteresowanych aktywnością społeczną i realizowaniem własnych pomysłów na działania. Przekazanie uczestniczkom i uczestnikom wiedzy i umiejętności koniecznych do samodzielnego zaplanowania i realizacji projektu, a także nawiązanie kontaktów między aktywnymi uczniami z całej Polski i wymiana doświadczeń.

Kurs trwa od 11 października do 14 stycznia 2011. W każdym z pięciu modułów uczestniczki
i uczestnicy zdobywają i w praktyce wykorzystują podstawową wiedzę i umiejętności z następujących dziedzin:

 • kim jest lider i jak się nim stać,

 • rola i uprawnienia samorządu uczniowskiego,

 • moderowanie pracy w grupie,

 • rozpoznanie środowiska lokalnego,

 • szukanie wsparcia i sojuszników,

 • praca metodą projektu,

 • planowanie działań,

 • promowanie projektów i ewaluacja,


Cały kurs podzielony będzie na pięć modułów, trwających dwa lub trzy tygodnie. Na każdy moduł składają się:

 • "materiały merytoryczne zawierające podstawowe informacje z danego tematu;

 • "zadania praktyczne do wykonania przez zespoły szkolne. Zadania będą miały różnorodny charakter, w zależności od tematyki modułu. Ich wykonanie będzie wymagało współpracy zespołu;

 • "sprawozdanie - wykonanie każdego zadania trzeba będzie udokumentować - odpowiedzieć na pytania, zamieścić relację lub zdjęcia;


DATY POSZCZEGÓLNYCH MODUŁÓW:


Logowanie, moduł 0 - wprowadzenie    11.10.10 - 17.10.10
I moduł - Lider w samorządzie uczniowskim, praca w grupie.   18.10.10 - 1.11.10
II moduł - Poznanie potrzeb i zasobów środowiska szkolnego    2.11.10 - 21.11.10
III moduł - Planowanie projektu    22.11.10 - 5.12.10
Spotkanie odbędzie się 20 lub 27 listopada

IV moduł - Szukanie sojuszników, jak zdobyć wsparcie materialne i rzeczowe    6.12.10 - 23.12.10
V moduł - Radzenie sobie z trudnościami w projekcie, ewaluacja działań   3.01.11 - 14.01.11

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego