Razem lepiej - Szkoła Podstawowa w Damnie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Razem lepiej

Programy/projekty > 2011/2012

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie systemowym
,, Razem lepiej - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
klas I-III w Gminie Damnica''.

Koordynatorem szkolnym projektu jest
Pani Aneta Jóźwik.

W roku szkolnym 2011/2012 w Szkole Podstawowej w Damnie realizowany będzie projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic klas I - III szkoły podstawowej. Udział w projekcie jest bezpłatny.
Głównym celem projektu jest wsparcie w okresie realizacji projektu w roku szkolnym 2011/2012 indywidualnego rozwoju  uczniów klas I-III szkół podstawowych gminy Damnica poprzez przeprowadzenie zajęć dostosowanych do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych uczniów.


Cele szczegółowe projektu to:

  • zmniejszenie dysproporcji edukacyjnej i rozwoju uczniów poprzez udział w dodatkowych zajęciach wyrównawczych

  • zwiększenie dostępności i podniesienia jakości wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych

  • rozwój uczniów w zakresie zdolności i zainteresowań poprzez zapewnienie zajęć dodatkowych

  • zwiększenie jakości świadczonych usług edukacyjnych


Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

1. zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (Jolanta Puchalska)
,
2. zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (Katarzyna Dietrich-Urbanek)
,
3. zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne (Katarzyna Wolska)
,
4. gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy (Dominik Kaczmarek)
,
5. zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, w tym:

 
  • turystyka z ekologią (Jolanta Puchalska),

  • teatralne (Jadwiga Mazepus),

  • szachowe (Krzysztof Mikucki),

  • język angielski (Aneta Jóźwik).

 

W ramach projektu zakupione zostaną niezbędne pomoce dydaktyczne i materiały papiernicze, które  doposażą bazę dydaktyczną szkoły,  wzbogacą prowadzone zajęcia i zapewnią ich atrakcyjność dla uczniów.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego