Raporty - Szkoła Podstawowa w Damnie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Raporty

Ewaluacja wew.

Raporty z ewaluacji wewnętrznej zapisane w formacie pdf.

 

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE
w roku szkolnym 2016 - 2017
WYMAGANIE:
Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

 
 

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE
w roku szkolnym 2015 - 2016 (I semestr)
WYMAGANIE:
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

 
 

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE
w roku szkolnym 2014 - 2015
WYMAGANIE:
Szkoła organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy sprawdzianów diagnostycznych,
sprawdzianu po szóstej klasie i egzaminu gimnazjalnego.


 
 

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE
w roku szkolnym 2013 - 2014
WYMAGANIE:
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone
w podstawie programowej.

 
 

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE
w roku szkolnym 2012 - 2013
BADANE OBSZARY:
1.  Procesy zachodzące w szkole i placówce. (str. 2)
2.  Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym. (str. 10)


 
 

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE
w roku szkolnym 2011 - 2012
BADANE OBSZARY:
1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. (str. 2)
2. Zarządzanie szkołą. (str.13)
3. Organizacja Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej. (str. 15)


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego