Rady Pedagogiczne - Szkoła Podstawowa w Damnie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Rady Pedagogiczne

Aktualności

Rady pedagogiczne:

DATA:

GODZINA:

TEMATYKA:

14.09.2017r.

15.15

  • Omówienie zasad i form nadzoru pedagogicznego – Prezentacja planu nadzoru pedagogicznego.

  • Omówienie planu pracy szkoły.

05.10.2017r.

15.15

Przedstawienie kandydatur do nagrody Dyrektora.
Rada szkoleniowa:
Łagodna stanowczość - przeciwdziałanie agresji i przemocy uczniów. Sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów.

14.12.2017r.

15.15

Opiniowanie planu finansowego szkoły.
Rada szkoleniowa:
Skuteczne sposoby współpracy nauczyciela z rodzicami ucznia
.

11.01.2018r.

15.15

Klasyfikacja uczniów.
Podsumowanie półrocza, wnioski do dalszej pracy, indywidualne kierunki pracy, analiza wstępnych diagnoz.

15.02.2018r.

15.15

Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej za I półrocze - wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w I półroczu,
- informacje o pracy szkoły.

15.03.2018r.

15.15

Rada szkoleniowa:
Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego.
Psychologiczno – socjologiczne aspekty cyberprzemocy.


26.04.2018r.

15.15

Projektowana organizacja pracy szkoły na rok szkolny 2018/2019. Przedstawienie gotowości szkolnej grupy 0b i przedszkolnej grupy 0a.

07.06.2018r.

15.15

Powołanie pocztu sztandarowego gimnazjum, opiniowanie innowacji pedagogicznych, raport z ewaluacji wewnętrznej, ustalenie szkolnego zestawu podręczników.

14.06.2018r.

15.15

Klasyfikacja uczniów.
Podsumowanie roku szkolnego, wnioski do dalszej pracy, indywidualne kierunki pracy, analiza diagnoz.

28.06.2018r.

09.30

Podsumowanie pracy za rok szkolny - analiza diagnoz końcowych, sprawozdania;  informacje o pracy szkoły.

30.08.2018r.

10.00

Narada  inaugurująca nowy rok szkolny:
przydział   godzin obowiązkowych i ponadobowiązkowych, przydział   klas/oddziałów wychowawcom,  
zapoznanie z kierunkami polityki oświatowej państwa,
wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku szkolnego.


UWAGA!!!
Terminy zebrań członków rady pedagogicznej mogą ulec zmianie. O zaistniałych zmianach nauczyciele zostaną poinformowani w stosownym czasie. Dopuszcza się też możliwość zwołania spotkań w trybie pilnym.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego