Podręczniki i pomoce - Szkoła Podstawowa w Damnie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Podręczniki i pomoce

Dla rodziców > Zajęcia dodatkowe > Język kaszubski

Język kaszubski - program i podręczniki

Obowiązują następujące programy nauczania dopuszczone do użytku szkolnego:

 • Danuta Pioch – Program do nauczania języka kaszubskiego z elementami wiedzy o Kaszubach - numer dopuszczenia przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania DKW-40141150/00 Jest to program do nauczania zintegrowanego przedmiotu Język kaszubski z elementami wiedzy o Kaszubach w szkole podstawowej od klas II do VI. Program jest wydany przez Oficynę CZEC Wojciecha Kiedrowskiego.

 • W przypadku wprowadzania programów autorskich i nauczycielskich obowiązują przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 kwietnia 2002r. w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego i podręczników oraz zalecania środków dydaktycznych (Dz. U. 2002/69/635) - § 8:


Podręczniki dopuszczone i książki zalecone do użytku szkolnego:

 • W. Bobrowski, K. Kwiatkowska – Kaszëbsczé abecadło – twój pierszi elemeńtôrz – książka pomocnicza – nr zalecenia 261/00, Gdańsk 2000. Dostępny w handlu (II wydanie)

 • D. Pioch - Kaszëbë. Zemia. Lëdze. Podręcznik do nauki języka kaszubskiego z ćwiczeniami – cz. I. Numer dopuszczenia: 61/00, Wydany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Oficyna CZEC, Gdańsk 2001. Dostępny w handlu (II wydanie)

 • R. Wosiak-Śliwa, M. Cybulski – Ùczimë so pò kaszëbskù - książka pomocnicza - numer zalecenia 364/00, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Oficyna CZEC, Gdańsk 2001. Dostępny w handlu (II wydanie)

 • część II „Żëcé codniowé na Kaszëbach” autorstwa Danuty Pioch (w przygotowaniu)


W szkole obowiązują następujące programy i podręczniki:

I i II etap edukacyjny

 • Program nauczania języka kaszubskiego z elementami wiedzy o Kaszubach „Z kaszëbsczim w szkòle”. T. Czerwińska,A. Pająk,L. Sorn , nr  dop. do uzytku szk. DKOS-5002-36/06.


PODRĘCZNIKI :

 • podręcznik (komplet ćwiczeń dla klas I – III SP) - Teresa Czerwińska, Aleksandra Pająk, Lucyna Sorn – „Z kaszëbsczim w szkòle" Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie   nr  dop. 153/06,

 • podręcznik dla klas IV, V,  VI - Jaromira Labudda– „Zdrój słowa”  - podręcznik do nauki języka kaszubskiego dla klas IV -VI”,   Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, nr dopuszczenia 305/2010,


III etap edukacyjny

 • Program nauczania języka kaszubskiego dla kl. I,II,III Gimnazjum na podbudowie szkoły podstawowej. D. Pioch  

 • podręcznik dla klas I – III G - Danuta Pioch ,,Ojczëstô môwa”, ZKP Zarząd Główny  nr dop. 156/07


Podręczniki w pdf
znajdziesz na stronie:
www.skarbnicakaszubska.pl

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego