Organizacja wycieczek - Szkoła Podstawowa w Damnie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Organizacja wycieczek

Dokumenty szkolne

Aby pobrać kliknij w ikonę.

zasady organizowania
wycieczek szkolnych

Zał. nr 3
oświadczenie rodziców/opiekunów

Zał. nr 1
karta wycieczki

Zał. nr 4
regulamin wycieczki

Zał. nr 2
lista uczestników wycieczki

Zał. nr 5
rozliczenie kosztów wycieczki


1. Karta wycieczki z harmonogramem – załącznik nr 1.
2. Dwa egzemplarze listy uczestników wycieczki – załącznik nr 2.
3. Pisemną zgodę rodziców – załącznik nr 3 (wycieczka poza zajęciami lekcyjnymi).
4. Regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki – (wycieczka kilkudniowa)
załącznik nr 4.
5. Dokumentacja wycieczki, o której mowa w ust. 1 - 4 winna być złożona w terminie
minimum 3 dni przed jej rozpoczęciem do zatwierdzenia, w przypadku wycieczki zagranicznej jest to termin 14 dni.
6. Rozlicznie wycieczki – załącznik nr 5 (opcjonalnie) do wglądu rodziców.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego