O sobie - Szkoła Podstawowa w Damnie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

O sobie

O szkole > Dyrekcja

Dyrektor ZS w Damnie:

mgr Joanna Rusak

nauczyciel dyplomowany


Wicedyrektor ZS w Damnie:

mgr Zbigniew Mazur

nauczyciel dyplomowanyKwalifikacje zawodowe:

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku, Wydział Mat.-Przyr., mgr matematyki

 • Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, informatyka

 • Studium Specjalizacji Zawodowej, obsługi komputera dla potrzeb firmy, Słupsk

 • ODN w Słupsku, kurs kwalifikacyjny dla  kierowniczej kadry oświatowej z zakresu zarządzania w oświacie

 • Certyfikat egzaminatora ECDL - nr PL-E0557 uprawniający do przeprowadzania egzaminów na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

 • Egzaminator OKE z zakresu egzaminu gimnazjalnego z części matematyczno-przyrodniczej

 • kursy doskonalące: "Prawa i obowiązki dzieci", "Program komunikacja i rozwiązywanie konfliktów", "Internet w każdym gimnazjum - opiekun pracowni internetowej", "Plan nadzoru pedagogicznego w świetle nowych przepisów 2009"

 • dyplom Politechniki Koszalińskiej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska - Studia Podyplomowe "Certyfikacja i Audyt Energetyczny Budynków".


Kwalifikacje zawodowe:

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku, Wydział Mat.-Przyr., mgr biologii

 • Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku, studia podyplomowe z przyrody

 • Politechnika w Gdańsku, studia podyplomowe z chemii i ochrony środowiska

 • ODN w Słupsku, kurs kwalifikacyjny w zakresie prowadzenia zajęć wychowania do życia w rodzinie

 • Centrum Doskonalenia Kadr "Technik" w Słupsku, kurs kwalifikacyjny dla  kierowniczej kadry oświatowej z zakresu zarządzania w oświacie

 • Egzaminator OKE z zakresu egzaminu gimnazjalnego z części matematyczno-przyrodniczej

 • kursy doskonalące: "Konstruowanie programów autorskich", "Nadzór pedagogiczny", "Wykorzystanie wyników wewnętrznego mierzenia do poprawy jakości planowania i budowania programów rozwoju",

 • kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki w CDiKK "Technik" w Słupsku.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego