Młodzi głosują - Szkoła Podstawowa w Damnie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Młodzi głosują

Programy/projekty > 2011/2012

Nasza szkoła uczestniczyła w akcji Młodzi głosują.

Opiekunem projektu była
Pani Jadwiga Dziułko


Do programu  "Młodzi głosują" uczniowie Gimnazjum im. Noblistów Polskich
w Damnie przystąpili we wrześniu 2011 roku.

Program ten dał im możliwość wypowiedzenia się w ważnych dla naszego kraju sprawach.
Celem akcji było zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym oraz zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach.
Projekt towarzyszy wszystkim wyborom i referendom państwowym od roku 1995. Nasze gimnazjum uczestniczyło
w nim po raz pierwszy. Uczniowie realizowali projekt wg zasady neutralności politycznej.

Dnia 7 września 2011 roku wybrana została Szkolna Komisją Wyborcza:

  • Ia- Miłosz Kurczaba

  • IIb- Marta Górska

  • III- Justyna Berezowska

obserwatorzy (przedstawiciele każdej klasy):

  • Ib- Mateusz Kołtonowski

  • IIa- BrajanKurczaba

  • III - Ewa Drożdż


Na holu gimnazjum uczniowie wykonali gazetkę ścienną na temat wyborów do parlamentu polskiego. Tam też pojawił się kalendarz wyborczy.

Na lekcjach uczniowie  zapoznani zostali z zasadami uczestnictwa obywatelskiego, ordynacji wyborczych, uprawnień parlamentu. Analizowali też  fragmenty  Kodeksu Wyborczego.
Uczniowie ułożyli hasła oraz wykonali plakaty zachęcające do udziału w wyborach.
Wykonali także ulotki profrekwencyjne. Podczas zebrania z rodzicami uczniowie przedstawili prezentację Power Point, w której omówili zasady programu "Młodzi głosują".
Dnia 30 września 2011 r . o godzinie 9.50 rozpoczęły się szkolne wybory. Zostały one zorganizowane na podobnych zasadach, na jakich przeprowadzane są wybory powszechne.  Frekwencja wyniosła 89%.
W projekcje "Młodzi głosują" brali udział wszyscy uczniowie gimnazjum. Koordynatorem akcji była p. Jadwiga Dziułko.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego