Insta.Ling - Szkoła Podstawowa w Damnie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Insta.Ling

Programy/projekty > 2013/2014

NASZA SZKOŁA BIERZE UDZIAŁ W PROGRAMIE
Insta.Ling

  
Koordynatorem w naszej szkole jest
Pani Michalina Kurzynoga i Pan Siarhai Kaptsiuh.


Czym jest Insta.Ling

Insta.Ling jest to program wspomagający szybką naukę słówek języków obcych, umożliwiający rodzicom i nauczycielom wgląd w postępy ucznia.

Insta.Ling jest aplikacją do szybkiej nauki słówek, dostarczającą nauczycielom szczegółowe raporty na temat systematyczności pracy i postępów uczniów. Insta.Ling pomaga podnieść skuteczność nauczania języka oraz udostępnia narzędzia do oceny wyników.

Korzyści z przystąpienia do Programu
Dla nauczyciela:

  • zarządzanie pulą słówek do nauczenia

  • weryfikacja systematyczności pracy uczniów

  • śledzenie postępów uczniów i zestawienia wyników

  • bezpłatny dostęp do zaawansowanych słówek


Dla ucznia:

  • możliwość bezpłatnej nauki z insta.ling

  • nauka poprzez quiz

  • poziom trudności dostosowany indywidualnie do poziomu ucznia

  • motywowanie do systematycznej pracy


Jak wygląda nauka z Insta.Ling?

Uczeń rozpoczyna pracę z niewielkim zestawem nowych słówek do nauki. Nauka realizowana jest poprzez quiz, w którym uczeń dopasowuje słówka bądź frazy do zdania wyświetlonego na ekranie. Aplikacja uwzględnia więcej niż jedną prawidłową odpowiedź, pozwalając na stosowanie synonimów. W przypadku błędu wyświetlana jest poprawna odpowiedź. Aplikacja pozwala również na odsłuchanie wymowy każdego słowa, przygotowanej przez profesjonalnego lektora.

Program zbiera szczegółowe informacje na temat prawidłowych odpowiedzi i błędów związanych z każdym słówkiem i dostosowuje poziom trudności do każdego ucznia indywidualnie. Dzięki temu słówka, z którymi uczeń nie ma żadnych problemów, pojawiają się rzadziej, a uczeń może poświęcić więcej uwagi tym problematycznym.

Pojedyncza sesja trwa od kilku do kilkunastu minut. Zarówno rodzice jak i nauczyciele mają wgląd w raporty z postępów dzieci. Raporty obejmują systematyczność pracy i stopień opanowania materiału. Dostęp do raportów pozwala rodzicom włączyć się w motywowanie dzieci do systematycznej pracy.


Więcej na stronie: http://www.instaling.pl 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego