II semestr - Szkoła Podstawowa w Damnie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

II semestr

Aktualności > Wydarzenia > Archiwum > 2014/2015

Dzień Kaszubski "W krainie Gryfa i dębu"

25 maja 2015 roku w Zespole Szkół w Damnie odbył się Międzyszkolny Przegląd Dokonań Szkół  pt: „W  krôjnie Grifa i Dãbù”. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11.00. Przybyłych gości w języku kaszubskim oraz polskim powitały uczennice Zespołu Szkół w Damnie, które wprowadziły do tematyki spotkania. Świadomość tożsamości kaszubskiej wynikająca z zamieszkania na terenach Pomorza uświadamia nam, jak wielką rolę  odgrywają w naszym życiu wiadomości o  „Małej Ojczyźnie”  w tym umiejętności mówienia  i rozumienia po kaszubsku. Dzień Kaszubski umożliwiał integracje uczniów uczących się języka kaszubskiego w naszym rejonie. Poprzez prezentacje dokonań uczniów kultywowano tradycje i zwyczaje kaszubskie. Społeczność lokalna oraz szkolna miała możliwość spotkania się  z przedstawicielami organizacji działających na rzecz kaszubszczyzny.

Dzięki Międzyszkolnemu Przeglądowi Dokonań Szkół istniała możliwość wymiany doświadczeń między nauczycielami uczącymi języka kaszubskiego.
Zgromadzonych  gości przywitała  pani Dyrektor Zespołu Szkół w Damnie - Joanna Rusak, a następnie wręczyła gościom tabakiery i drobne upominki, jako symbol uznania i podziękowania za przyczynianie się do kultywowania kaszubskich   tradycji w naszej gminie.
Swoją obecnością uroczystość uświetnili zaproszeni goście: wójt gminy Damnica - pan Grzegorz Jaworski  i przewodniczący Rady Gminy- pan Kazimierz Kozina, radny gminy Damnica -  pan Paweł Wilkowski, pan Grzegorz Grabowski, (radny powiatu słupskiego), dyrektorzy szkół: pani Elżbieta Kołtun, pani Władysława Hanuszewicz, pan Robert Nowak, pan Alfons Klepin – wiceprezes Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego o / Słupsk, Nadleśnictwo Damnica- nadleśniczy pani Beata Topolińska, Renata Delevalux- hafciarka, Henryka Jurałowicz- Kurzydło- hafciarka, poetka, założycielka zespołu „Zgoda” i  Monika Baran – absolwentka naszej szkoły.  
Gościnny występ  Szkoły Podstawowej nr 2 w Słupsku rozpoczął imprezę śpiewami i tańcami kaszubskimi. Zaprezentowali między innymi:   Hola- Hejda, Wele - Wetkę, Szewca, Hymn Kaszubski. Następnie  uczniowie Zespołu Szkół  w Damnie przedstawili barwne widowisko pod tytułem: „Kaszëbsczé wieselé”, w którym kaszubska obrzędowość weselna przeplatała się z tańcami i śpiewami.  Nasi uczniowie  przedstawili scenkę teatralną o przebiegu wesela, zatańczyli  poloneza i mareszke oraz inne tańce weselne.
Kolejnym punktem programu był występ Kaszubskiego Zespołu Folklorystycznego „ Zgoda”, który  za swoją 16 – letnią  działalność  na rzecz  kaszubszczyzny w tym roku został nagrodzony stypendium przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.
 Między występami Kapeli Zgoda kolejne szkoły prezentowały swoje umiejętności: Szkoła Podstawowa w Domaradzu,  Zespół Szkół w Zagórzycy, Zespół Szkół
w  Damnicy. Wszystkie  grupy szkolne, oprócz tego, że  pięknie  wyglądały to jeszcze doskonale  poradziły sobie na scenie. Zachwyciły publiczność  tańcami, takimi  jak: taniec rybacki, Szewc, Niedbała Kaśka, Nie stój jak wół…
Na zakończenie spotkania wszystkim zgromadzonym podziękowała w języku kaszubskim pani Maria Szreder – nauczycielka języka kaszubskiego z naszej szkoły.
Po prezentacji  dokonań szkół goście,uczestnicy spotkania oraz rodzice zostali zaproszeni na degustację potraw. Pośród dań  typowo kaszubskich były takie przysmaki jak :  ciasto drożdżowe, chleb ze smalcem, galareta wieprzowa, kasza manna  z jagodami, śledzie po kaszubsku, wafle, potrawka z kurczaka. Uroczystość umożliwiła  również wszystkim zebranym spotkanie się z przedstawicielami Zrzeszenia Kaszubsko- Pomorskiego, artystami, twórcami ludowymi.
W tym dniu zaprezentowano również kaszubski haft, kaszubskie instrumenty oraz prace uczniów wykonane na lekcjach języka kaszubskiego. Istniała również możliwość spotkania  oraz zrobienia  pamiątkowego zdjęcia z Damnisiem- maskotką gminy Damnicy.  
Pomysłodawczynią przedsięwzięcia była Pani Dyrektor Joanna Rusak, natomiast koordynatorkami przygotowań organizacyjnych Dnia Kaszubskiego były: pani Małgorzata Kozłowicz, Jolanta Puchalska oraz Maria Szreder.
     Mamy nadzieję, że tradycja organizowania Dnia Kaszubskiego będzie kultywowana w naszej szkole.


Więcej informacji na stronie:
http://www.zsdamno.pl/wydarzenia_kaszubski.html

Katarzyna Dietrich - Urbanek

Akcja charytatywna ,,Pomoc dla pogorzelców z Wrześcia"

W dniach od 19 stycznia do  23 stycznia 2015 r.
w Zespole Szkół w Damnie odbyła się akcja charytatywna ,,Pomoc dla pogorzelców z Wrześcia", którą zorganizowali uczniowie
oraz nauczyciele opiekujący się ,,Szkolnym klubem wolontariusza" i Samorządu Uczniowskiego SP oraz Gim.
Celem akcji była pomoc siedmiu rodzinom z Wrześcia, których mieszkania doszczętnie spłonęły w pożarze w nocy 7 stycznia 2015r.
Apel spotkał się z dużym oddźwiękiem ze strony społeczności szkolnej. Do akcji włączyli się nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale i rodzice oraz Rada Rodziców działająca przy
szkole.

Przez wszystkie dni trwania akcji uczniowie przynosili  do szkoły odzież, zabawki, artykuły szkolne, chemiczne oraz żywność, by przekazać to wszystko potrzebującym. Zbiórką koordynowała p. Bożena Cieślicka, p. Michalina Drewniak oraz p. Marzena Patok. Podczas przerw wolontariusze ze szkoły podstawowej i gimnazjum zbierali drobne pieniądze
do puszek sporządzonych specjalnie na ten cel. Finałem akcji był kiermasz, na którym uczniowie za symboliczną złotówkę mogli kupić wyśmienite ciasta, upieczone przez zaangażowanych w akcję rodziców. Rada Rodziców również wspomogła akcję, przekazując koordynatorom akcji drobną sumę pieniężną.


Łącznie, w czasie trwania akcji zebrano 250 zł, w tym:
Szkoła Podstawowa: 53,30 zł
Gimnazjum: 94,70 zł
Kiermasz ciast: 83 zł
Rada Rodziców: 19 zł.
Odzież: 112 kg
Zabawki:7,5 kg
Żywność: 3,5 kg


Zebrane pieniądze zostały przekazane na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku, a wszystkie artykuły rozdzielone pomiędzy poszkodowane rodziny.
W czwartek 29.01.2015r. odbyło się przekazanie paczek z odzieżą do szkoły
we Wrześciu, gdzie znajdował się centralny punkt zbiórki pomocy poszkodowanym
w pożarze rodzinom. Paczki ze szkoły w Damnie zostały przewiezione busem udostępnionym przez dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy pana Grzegorza Grabowskiego. Pomoc została dostarczona przez p. Dyrektor Joannę Rusak i pedagoga szkolnego p. Krzysztofa Rodziewicza. We Wrześciu dyrektor szkoły p. Zbigniew Kamiński podziękował nam za wsparcie.
Zaangażowanie społeczności Zespołu Szkół w Damnie w tę akcję charytatywną pokazało, że nie jest ona obojętna na ludzką krzywdę i cierpienie. Dla wszystkich była to z pewnością lekcja życia, z której egzamin zdaliśmy na 6!


Wszystkim, którzy włączyli się do akcji, serdecznie dziękujemy .

koordynatorzy
Bożena Cieślicka, Michalina Drewniak, Dorota Kosidło
pomoc w organizacji – Marzena Patok


V FESTIWAL KOLĘD I UTWORÓW
O TEMATYCE ŚWIĄTECZNEJ

Dnia 16 stycznia 2015r., już po raz piąty,
w
świątecznym nastroju, w naszej szkole odbył się Festiwal Kolęd i Utworów o Tematyce Świątecznej.
Wszystkich zebranych, bardzo serdecznie, powitała Dyrektor Zespołu Szkół w Damnie Pani Joanna Rusak. Zaszczycili nas swoją obecnością: wójt gminy Damnica Pan Grzegorz Jaworski, przewodniczący Rady Gminy w Damnicy Pan Kazimierz Kozina, radny Pan Paweł Wilkowski, ksiądz proboszcz parafii w Damnie Zdzisław Wirkus oraz dyrektor Centrum Edukacji i
Kultury
w Damnicy Pan Grzegorz Gurłacz.
Szczególnie ciepłe słowa skierowała Pani Dyrektor do uczestników festiwalu i ich opiekunów. W przeglądzie wzięli udział uczniowie z następujących szkół:

- Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupsku
- Szkoły Podstawowej w Wytownie
- Zespołu Szkół w Damnicy
- Zespołu Szkół w Damnie
- Zespołu Szkół w Garczegorzu
- Zespołu Szkół w Potęgowie
- Zespołu Szkół w Redzikowie
Na widowni oklaskiwali małych artystów uczniowie 4 i 6 klasy Szkoły Podstawowej w Damnie, nauczyciele i rodzice.
Słowa Pani Dyrektor: „Festiwal uważam za otwarty” rozpoczęły czas kolędowania i radości.  Festiwal prowadzony był przez uczniów Gimnazjum w Damnie: Karolinę Baran (kl. I) i Karola Schismaka (kl. III b).
Uczestnicy festiwalu wykonali nie tylko znane wszystkim kolędy, ale i utwory, które słyszeliśmy po raz pierwszy. Pojawiła się także wersja instrumentalna kolędy pt. „Pójdźmy wszyscy do stajenki”. Naszą szkołę reprezentowali: chór, pod kierunkiem Pani Małgorzaty Kozłowicz oraz Wiktoria Staszczuk z I klasy gimnazjum.  Szczególny entuzjazm widowni wzbudził występ uczniów zespołu wokalnego z Damnicy. Świąteczny nastrój udzielił się wszystkim.
Każdy uczestnik V Festiwalu Kolęd i Utworów o Tematyce Świątecznej otrzymał drobny upominek i dyplom. Na zakończenie przeglądu Pani Dyrektor wręczyła także dyplomy opiekunom grup wokalnych i instrumentalnych. Podziękowała Panu Gurłaczowi za pomoc w przygotowaniu i obsłudze sprzętu nagłaśniającego. Szczególne słowa podziękowania skierowała Pani Dyrektor do inicjatorki festiwalu Pani Małgorzaty Kozłowicz. Następnie Pani Joanna Rusak wyraziła nadzieję, ze za rok znów się spotkamy i zaprosiła wszystkich artystów do wspólnego zdjęcia.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego