Druki do pobrania - Szkoła Podstawowa w Damnie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Druki do pobrania

Pedagog

WNIOSKI:

Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych i wydanie opinii (w tym dla ucznia z trudnościami w nauce, w czytaniu i pisaniu, dla dziecka przedszkolnego, w innych sprawach)


Wniosek o wydanie informacji o wynikach badań (po przeprowadzonych wcześniej badaniach diagnostycznych).


Wniosek o objęcie dziecka terapią lub inną formą pomocy.


 

WNIOSKI DO ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO PORADNI:

Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych na potrzeby Zespołu Orzekającego Poradni.

Wniosek do Zespołu Orzekającego Poradni o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Wniosek do Zespołu Orzekającego Poradni o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania i o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

Wniosek do Zespołu Orzekającego Poradni o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

OPINIE:

Opinia nauczyciela o uczniu kierowanym na badania do poradni psychologiczno - pedagogicznej.


Opinia nauczyciela - polonisty o uczniu kierowanym na badania do poradni psychologiczno - pedagogicznej z powodu trudności w nauce czytania i pisania.


Opinia nauczyciela przedszkola o uczniu kierowanym na badania do poradni psychologiczno - pedagogicznej.


 

INNE DRUKI:

Druk zaświadczenia lekarskiego - na potrzeby Zespołu Orzekającego Poradni.


Upoważnienie do odbioru opinii/orzeczenia.


Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dotyczące przekazania dokumentacji diagnostycznej po przeprowadzonych wcześniej badaniach w innej poradni do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku, ul. Fabryczna 1.

Zapotrzebowanie placówki na szkolenia, warsztaty, prelekcje, itd. prowadzone przez pracowników poradni.


DRUKI SZKOLNE:

karta frekwencji pedagoga

kontrakt z uczniem, rodzicem
i wychowawcą

protokół z posiedzenia komisji wychowawczej

dostosowanie warunków egzaminacyjnych

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego