Czytające szkoły - Szkoła Podstawowa w Damnie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Czytające szkoły

Programy/projekty > 2012/2013

"NASZA SZKOŁA CZYTA DZIECIOM"

  
Ponownie jesteśmy w programie "Czytające Szkoły",
w ramach kampanii społecznej "Cała Polska czyta dzieciom".

Koordynatorem w naszej szkole jest
Pani Agnieszka Nowicka.

Wszystkim działaniom w ramach programu przyświeca hasło:

Dajmy szansę naszym dzieciom, by wyrosły na mądrych i dobrych ludzi!


ISTOTĄ PROGRAMU JEST CODZIENNE CZYTANIE UCZNIOM DLA PRZYJEMNOŚCI.

Główne założenia programu:


"Głośne czytanie pomaga szkole realizować jej misję edukacyjną i wychowawczą".
Program realizowany jest w klasach I-VI Szkoły Podstawowej w Damnie.


Spodziewane rezultaty:


Program w swoich założeniach ma sprzyjać osiąganiu następujących rezultatów:

 • poprawa poziomu wypowiedzi ustnych i pisemnych uczniów,

 • zwiększenie zasobu słownictwa czynnego i biernego,

 • wzrost wiedzy ogólnej uczniów,

 • wzrost zrozumienia tekstów i poleceń,

 • poprawa umiejętności refleksji i krytycznego myślenia,

 • rozwój wyobraźni i poczucia humoru,

 • poprawa wzajemnych relacji pomiędzy uczniami,

 • powstawanie więzi pomiędzy nauczycielem i uczniami,

 • spadek ilości aspołecznych, prowokacyjnych i agresywnych zachowań,

 • wzrost zaangażowania rodziców w czytanie dzieciom w domu,

 • wzrost czytelnictwa - uczniowie wypożyczają więcej książek (materiał opracowany przez Fundację "ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom" i został przedrukowany ze strony internetowej www.calapolskaczytadzieciom.)


Złota Lista Książek do czytania dzieciom opracowana przez Fundację ABCXXI -
Cała Polska czyta dzieciom:


Złota Lista tytułów rekomendowanych do czytania dzieciom, dostępna jest na stronach internetowych Fundacji: www.calapolskaczytadzieciom.pl
lub www.cpcd.pl oraz "Przewodnik po Dobrych Książkach" na www.rodzinneczytanie.pl.

Realizacja programu edukacyjnego "Czytające szkoły" w Szkole Podstawowej w Damnie:


 • Zapoznanie społeczności szkolnej z programem edukacyjnym "Czytające szkoły".

 • Pedagogizacja rodziców poprzez przeprowadzenie akcji ulotkowej.

 • Głośne czytanie uczniom klas I-III codziennie przez 15 - 20 minut. Na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej (w klasach od I do III) każda z nauczycielek czyta na głos swojej klasie różne teksty literackie. Przy doborze lektur kieruje się zainteresowaniami dzieci, ich upodobaniami, a także codzienną, uważną obserwacją swych wychowanków.

 • Głośne czytanie uczniów klas IV - VI przez 15 - 20 minut na godzinie wychowawczej. W klasach starszych IV-VI to uczniowie czytają nauczycielowi,  na godzinach z wychowawcą.

 • Włączenie się do programu opiekunów świetlicy poprzez głośne czytanie uczniom wybraną przez siebie lub uczniów książkę.

 • Czytanie przez gości uczniom klas I-III.  W ramach Programu do szkoły zapraszani będą rodzice, dziadkowie, oraz przedstawiciele lokalnej społeczności, aby czytali dzieciom.

 • Czytanie przez uczniów gimnazjum dzieciom klas I-III szkoły podstawowej. Do wspólnego czytania włączymy starszych kolegów z Gimnazjum w Damnie.

 • Wypożyczanie nauczycielom biorącym udział w akcji zaleconych książek przez fundację.

 • Przeprowadzenie zajęć bibliotecznych w klasach I-VI.

 • Wystawy książek w gablocie przed biblioteką.

 • Imprezy czytelnicze: Ogólnopolskie Urodziny Książkowego Misia, Mikołajki z "Mikołajkiem", Akcja "Zima z książką"!, XI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom.

 • Przedsięwzięcia i działania programowe Fundacji.

  
Mamy nadzieję, że nasze działania przyczynią się do rozbudzenia i poszerzenia zainteresowań czytelniczych uczniów oraz wpłyną korzystnie na rozwój emocjonalny dzieci.

Zachęcamy  wszystkich Rodziców do codziennego czytania swoim dzieciom w domu.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego