2012 / 2013 - Szkoła Podstawowa w Damnie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

2012 / 2013

O szkole > Sukcesy

KOLEJNY NAUCZYCIEL ZOSTAŁ UHONOROWANY ODZNACZENIEM PAŃSTWOWYM

14.10.2012r. Pani Teresa Prawdzik
otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej.

G R A T U L A C J E


MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ - historia


Medal Komisji Edukacji Narodowej (w skrócie: Medal KEN) - polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty
i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej.

Medal jest nadawany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli m.in:

  • autorom wybitnych prac pedagogicznych, wyróżniających się nowatorskich podręczników i pomocy naukowych,

  • nauczycielom legitymującym się co najmniej siedmioletnią wyróżniającą się działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, inicjującym i podejmującym nowatorskie formy i metody pracy edukacyjnej,

  • autorom utworów literackich, popularnonaukowych, dzieł scenicznych, muzycznych, plastycznych, filmowych, widowisk telewizyjnych i audycji radiowych, które wywierają szczególnie wartościowy wpływ wychowawczy i edukacyjny na dzieci i młodzież

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego