2011 / 2012 - Szkoła Podstawowa w Damnie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

2011 / 2012

O szkole > Sukcesy

05.10.2011r. NASZA SZKOŁA OTRZYMAŁA TABLICĘ "ODKRYWCÓW TALENTÓW"

W ramach odkrywania talentów szkoła realizowała następujące przedsięwzięcia:

1.   Działalność Chóru szkolnego, który:

zaczął swoją działalność w roku szkolnym 2009/2010, liczył wówczas 25 osób i obejmował swoim działaniem uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej
i I, III - e klasy gimnazjum. Od roku szkolnego 2010/2011 rozszerzono działalność chóru obejmując swoim działaniem uczniów od klas 0 szkoły podstawowej do ukończenia gimnazjum. W roku bieżącym chór liczy 110 osób.
Członkowie zespołu uczestniczą w koncertach (festiwalach), konkursach na terenie szkoły, gminy i powiatu i województwa współpracując z organizacjami oświatowymi i kulturalnymi.
Wyłonieni spośród chóru soliści biorą udział w konkursach piosenki na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim zdobywając czołowe miejsca. Chór szkolny prowadzi Pani Małgorzata Kozłowicz. Należy jeszcze dodać, że w tym roku to my będziemy organizatorami wojewódzkiego konkursu piosenki "Rytm i Melodia"


2.   Druga kategoria to Ekologia:

Uczniowie klasy III szkoły podstawowej brali udział w szeregu zajęć ekologicznych. Odbywali szereg wycieczek. Współpracowali z Nadleśnictwem w Damnicy, Kołem Łowieckim "Hubertus" z Główczyc.

Uczniowie tej klasy są laureatami ogólnopolskiego konkursu edukacyjnego Planeta Energii - wygrali dla swojej szkoły wizytę interaktywnego miasteczka edukacyjno-rozrywkowego, które w dniach 14.04 - 15.04.2011r. gościło w Słupsku. Zajęcia z klasą prowadziła Pani Jolanta Puchalska.

3.   Trzecia kategoria to Turystyka piesza - "Wędrusie":

Program "Wędrusie" łączy treści z zakresu turystyki i ekologii i przeznaczony jest dla I etapu edukacyjnego. Uczniowie biorą udział w pieszych wycieczkach, rajdach, podejmują działania na rzecz przyrody. Zdobyli Młodzieżową Odznakę Krajoznawczą, wyróżnienie w Ogólnopolskim Ekologicznym Konkursie "Wszystkie dzieci segregują śmieci".
Program realizowany był we współpracy z PTTK w Słupsku, dyrekcją i rodzicami, a działania opisywane są w lokalnej prasie - Głosie Pomorza. Zajęcia prowadzi Pani Jolanta Puchalska.

4.   Kolejna kategoria to działalność Szkolnego Klubu Wolontariusza "Promyk nadziei":

Od roku szkolnego 2009/2010 istnieje Szkolny Klub Wolontariusza "Promyk nadziei". Organizacja prowadzi na terenie szkoły i środowiska lokalnego wiele akcji charytatywnych: m.in. udział naszych uczniów w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, "Szlachetna Paczka", "Starszy brat młodszemu bratu", zajęcia świetlicowe dla młodszych dzieci. Klub uzyskał Certyfikat "Od pomysłu do realizacji", brał również udział w programie "Stawiam na wolontariat" oraz w szkoleniach mających na celu nabycie umiejętności pisania projektów na rzecz inicjatyw lokalnych. Wolontariat działa na rzecz osób potrzebujących wsparcia i pomocy. Współpracuje również ze środowiskiem lokalnym i Centrum Wolontariatu w Słupsku. Opiekunem jest Pani Bożena Cieślicka.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego