2010 / 2011 - Szkoła Podstawowa w Damnie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

2010 / 2011

O szkole > Sukcesy

NASI NAUCZYCIELE ZOSTALI UHONOROWANI ODZNACZENIAMI PAŃSTWOWYMI I RESORTOWYMI

21 czerwca 2011r. troje naszych nauczycieli zostało uhonorownych wysokimi odznaczeniami państwowymi i resortowymi:

 • Pani Małgorzata Kozłowicz - Srebrnym Krzyżem Zasługi

 • Pani Bożena Cieślicka - Medalem Komisji Edukacji Narodowej

 • Pani Jolanta Puchalska - Medalem Komisji Edukacji Narodowej


KRZYŻ ZASŁUGI - historia

Krzyż Zasługi - polskie cywilne odznaczenie państwowe, nadawane za zasługi dla Państwa lub obywateli
, ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 czerwca 1923 roku i nadawane do chwili obecnej.
Krzyż Zasługi dzieli się na trzy stopnie:
1.   Złoty Krzyż Zasługi
2.   Srebrny Krzyż Zasługi
3.   Brązowy Krzyż Zasługi.
Odmianami Krzyża Zasługi są Krzyż Zasługi za Dzielność i Krzyż Zasługi
z Mieczami.

Według ustawy z 1992, Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom.
Może być nadany także za:

 • ofiarną działalność publiczną,

 • ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.


Krzyż Zasługi tego samego stopnia może być nadany tej samej osobie dwukrotnie. Przed nadaniem Krzyża Zasługi wyższego stopnia powinny upłynąć co najmniej 3 lata; odstępstwa są dopuszczalne wyjątkowo. Nadawany jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polski.

MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ - historia

Medal Komisji Edukacji Narodowej (w skrócie: Medal KEN) - polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty
i wychowania
przez Ministra Edukacji Narodowej.

Medal jest nadawany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli m.in:

 • autorom wybitnych prac pedagogicznych, wyróżniających się nowatorskich podręczników i pomocy naukowych,

 • nauczycielom legitymującym się co najmniej siedmioletnią wyróżniającą się działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, inicjującym i podejmującym nowatorskie formy i metody pracy edukacyjnej,

 • autorom utworów literackich, popularnonaukowych, dzieł scenicznych, muzycznych, plastycznych, filmowych, widowisk telewizyjnych i audycji radiowych, które wywierają szczególnie wartościowy wpływ wychowawczy i edukacyjny na dzieci i młodzież


Medal Komisji Edukacji Narodowej nadaje Minister Edukacji Narodowej.

NASZA SZKOŁA DOSTAŁA TYTUŁ ODKRYWCÓW TALENTÓW

Rok szkolny 2010/2011 - Rokiem Odkrywania Talentów

Zdolności, zainteresowania, możliwości poszczególnych uczniów są różne. Różnym dzieciom potrzebne są różne drogi edukacyjne. Misją szkoły jest pomoc wszystkim dzieciom w rozwoju ich talentów i umiejętności.

Doceniając szczególne zaangażowanie nauczycieli w pracę na rzecz uczniów zdolnych, w tym realizowanie zadań rozwijających zainteresowania
i uzdolnienia dzieci i młodzieży oraz indywidualne podejście do potrzeb każdego ucznia naszą szkołę przyjęto do grona Szkół Odkrywców Talentów.Więcej na stronie: kliknij

KONKURS  EDUKACYJNY
PLANETA  ENERGII - ROZSTRZYGNIĘTY!!!

Klasa III szkoły podstawowej pod opieką Pani Jolanty Puchalskiej została zwycięzcą ogólnopolskiego konkursu edukacyjnego "Planeta Energii".

Zwycięzcy konkursu edukacyjnego "Planeta Energii":


 • Marta Przybylska   Klasa II   Szkoła Podstawowa Płockiego Towarzystwa Oświatowego, al. M. J. Piłsudskiego 31, 09-407 Płock

 • Małgorzata Sandułow   Klasa II A   Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki, ul. Staszica 6, 75-449 Koszalin

 • Jolanta Puchalska   Klasa III   Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy, Damno 42, 76-231 Damnica

 • Anna Kasprzycka   Klasa I   Zespół Szkół im. ks. Antoniego Arasmusa, ul. Szkolna 29, 83-307 Kiełpino

 • Zofia Cieślakowska   klasa III A   Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Władysława Gębika, ul. Grudnwaldzka 54, 82-500 Kwidzyn

 • Iwona Kubiak   Klasa III   Zespół Szkół w Tuławkach, Tuławki 31, 11-001 Dywity

 • Joanna Matuszkiewicz   Klasa I   Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Willowa 8, 87-800 Włocławek

 • Renata Wiśna   Klasa III A   Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera, ul. Szkolna 17, 62-541 Budzisław Kościelny

 • Małgorzata Reichman   klasa III B   Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka, ul. 11 Listopada 4, 44-335 Jastrzębie Zdrój

 • Anita Demczak   Klasa II sportowa   Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka, ul. Armii Krajowej 9, 59-400 Jawor


Około 13000 uczniów
wzięło udział w organizowanym przez Grupę ENERGA ogólnopolskim konkursie edukacyjnym "Planeta Energii"oraz akcji popularyzującej wiedzę na temat energii elektrycznej i zasady bezpiecznego z niej korzystania. Na podstawie kilkuset sprawozdań jury konkursowe wyłoniło najbardziej zaangażowane klasy i nauczycieli, którym przyznało 10 nagród głównych oraz 50 wyróżnień. Główną nagrodą w konkursie jest 2-dniowa wizyta interaktywnego miasteczka "Planeta Energii".
Konkurs skierowany był do nauczycieli i uczniów klas I-III szkół podstawowych w całym kraju, a jego głównym celem było propagowanie wśród dzieci wiedzy na temat energii elektrycznej. Do szkół w całej Polsce trafiły przygotowane przez ENERGĘ materiały dydaktyczne, w oparciu o które nauczyciele mogli przeprowadzić ciekawe zajęcia dotyczące prądu. Zadanie konkursowe polegało na przeprowadzeniu lekcji szkolnych i innych działań dotyczących energii elektrycznej oraz bezpiecznego i racjonalnego z niej korzystania, a następnie na udokumentowaniu odbytych zajęć. Zwycięskie klasy zostały wyłonione na podstawie przygotowanych przez nauczycieli sprawozdań.

Główną nagrodą w konkursie jest 2-dniowa wizyta "Planety Energii"
– interaktywnego miasteczka edukacyjno-rozrywkowego. "Planeta"odwiedzi miasto, z którego pochodzi zwycięska klasa. W przypadku nagrodzenia uczniów z mniejszych miejscowości, ze względu na konieczność udostępnienia miasteczka wystarczającej liczbie dzieci przez pełne dwa dni, atrakcja zawita do najbliższego dużego miasta w okolicy. Dzieci ze zwycięskiej klasy i szkoły zostaną dowiezione na "Planetę Energii" na koszt organizatora akcji.
W miasteczku na dzieci czekać będzie wiele atrakcji, w tym film 3D opowiadający historię Energoludków (kosmitów z Planety Energii) oraz eksperymenty naukowe przygotowane i prowadzone przez wykładowców Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Na dzieci z wyróżnionych klas czekają książeczki edukacyjne, edukacyjna zabawka związana z energią elektryczną oraz film na DVD z wirtualną wycieczką po elektrowni wodnej. Nauczyciele nagrodzonych i wyróżnionych klas otrzymają specjalne certyfikaty poświadczające ich wkład w organizację akcji edukacyjnej nt. energii elektrycznej.
Patronat nad wizytami miasteczek "Planety Energii" objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.

GRATULACJE!!!

Więcej informacji na stronie:

http://www.planetaenergii.pl/wydarzenia.xml

KONKURS PLASTYCZNY
BESTIA UJAWNIONA - ROZSTRZYGNIĘTY!!!

Nasza uczennica klasy Va Karolina Patok jest laureatką konkursu plastycznego BESTIA UJAWNIONA.


Na konkurs przyszło ponad pół tysiąca prac - dokładnie 523
rysunki, wyklejanki, rzeźby oraz innego rodzaju produkcje atrystyczne!

W dniu 2 grudnia w siedzibie NZOZ centrum Zdrowia SALUS odbyło się posiedzenie Jury konkursu, podczas którego dokonano wyboru najlepszych prac. Najważniejsze miejsca w komisji zajęli:

 • atrysta plastyk Kazimierz Jałowczyk

 • Plastyk Miejski w Słupsku Edward Iwański.


Po burzliwych, wyczerpujących, ale bardzo satysfakcjonujących obradach komisja dokonała wyboru dwudziestu laureatów, których listę publikujemy poniżej.

Uroczyste rozdanie nagród w konkursie odbędzie się 10 grudnia, w piątek o godz. 12.00
w auli Katedry Nauk
o Zdrowiu Akademii Pomorskiej w Słupsku przy ul. Westerplatte 64, III piętro, sala 414.


Laureaci Konkursu:


 • Hanna Bryła, kl. IIa, SP 7, Słupsk, ul. Kilińskiego 98, op. B. Pieślak

 • Amelia Cabrera-Rodriguez, kl. Id, SP 5, ul. Hubalczyków, op. J. Majewska

 • Paulina Fiedotow, kl. V d, SP 3 Słupsk, Banacha 5, op. W. Małachowska

 • Łukasz Grzeszczak, kl. II, Społeczna Szkoła Podstawowa, Słupsk, ul. Z. Augusta 8, op. I. Matiuszko

 • Nikola Jóźwiak, kl. Va, SP w Dębnicy Kaszubskiej, op. K. Olech

 • Karolina Konowalska, kl. V, SP 2, Słupsk, ul. Pobożnego 2, op. E. Szuchyta

 • Patrycja Kozoduj, kl. VI, SP w Zaleskich, op. M. Wólczyńska

 • Michał Kuniczuk, kl. IIb, SP 4, Słupsk, ul. Leszczyńskiego 17

 • Daria Majewska, 16 lat, III gimnazjum, Barcino, op. B. Szewc

 • Karol Mielniczuk, kl. VIb, SP 2, Słupsk, ul. Pobożnego 2, op. K. Mielniczuk

 • Urszula Mokijewska, SP 2, Ustka, op. A. Feszler

 • Krzysztof Ochnik, kl. VI a, SP 5, ul. Hubalczyków, op. R. Gwardzik

 • Michał Panek, kl. IIb, Społeczna Szkoła Podstawowa, Słupsk, ul. Z. Augusta 8, op. I. Matiuszko

 • Karolina Patok, 11 lat, Zespół Szkół w Damnie, op. M. Kozłowicz

 • Rafał Pogorzelski, kl. III, SP 3 Słupsk, Banacha 5, op. A. Skrzypińska

 • Borys Sadowski, kl. Ic, SP 4, Słupsk, ul. Leszczyńskiego 17, op. I. Janion

 • Julia Schulz, kl „0”, SP 3 Słupsk, Banacha 5, op. W. Knapa-Przedborska

 • Kacper Świderski, 8 lat, SP 7, Słupsk, ul. Kilińskiego 7, op. A. Najman

 • Aleksandra Włodarczyk, kl. VI, SP w Głobinie

 • Fabian Znamirowski, 10 lat, kl. IV, SP 3 Słupsk, Banacha 5, op. I. Korczyńska


GRATULUJEMY NASZEJ LAUREATCE KAROLINIE PATOK I CZEKAMY NA KOLEJNE SUKCESY


Więcej informacji na stronie:


www.klinikasalus.pl/index.php/salus-live/konkurs-plastyczny.html

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego