10-cio lecie - Szkoła Podstawowa w Damnie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

10-cio lecie

O szkole > Historia szkoły

11 czerwca 2010r. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Damnie obchodziło swoje 10 -te urodziny.

Tak to było...  :Tu 10 lat minęło, jak jeden dzień.
To jest historia szkoły, o tym wiesz.
Tu 10 lat minęło, odeszło w cień
i nigdy już nie wróci, tak to jest.
...
Tu 10 lat minęło, to piękny wiek,
te 10 lat i nawet jeden dzień.
...
A gdy Cię czas pogania,
rób nowe zadania,
bo masz tu 10 nowych,
bo masz tu 10 nowych,
bo masz tu 10 nowych lat !


OBCHODY 10- LECIA GIMNAZJUM  IM. NOBLISTÓW POLSKICH W DAMNIE

W historii każdej szkoły są chwile niezwykłe, które zostają w pamięci nie tylko nauczycieli i uczniów, ale także całej społeczności lokalnej. Śmiało można powiedzieć, że takim wyjątkowym wydarzeniem był 11 czerwiec 2010 r. Tego dnia odbyła się uroczystość poświęcona  10 - leciu powstania Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Damnie.

  Pierwszym punktem programu było przywitanie gości, którzy zaszczycili swoją obecnością przede wszystkim: Wójt Gminy Damnica- panią Marię Janusz, Przewodniczącego Rady Gminy- pana Zdzisława Kwaśniewskiego, Radnych Gminy Damnica, Przedstawiciela Delegatury Kuratorium Oświaty w Słupsku- panią Renatę Kulik, Dyrektorów placówek oświatowych z Gminy Damnica- panią Władysławę Hanuszewicz, pana Andrzeja Kordylasa, pana Roberta Nowak, Dyrektora Zespołu Szkół w Damnie do 2008roku- pana Zbigniewa Studzińskiego, Dyrektora GOKIS w Damnicy- pana Michała Folusiak, Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy- pana Adama Tkacza, Prezesa Koła Łowieckiego "Hubertus" w Główczycach- pana Jerzego Kaisa, Przedstawicieli Nadleśnictwa Damnica- pana Władysława Bądkowskiego oraz pana Grzegorza Czerskiego, Komendanta Komisariatu Policji w Główczycach- pana Jerzego Ostrowskiego, Prezesa Klubu Sportowego Polonez Bobrowniki- pana Kazimierza Kozinę, Przedstawicieli  Rady  Rodziców  Zespołu  Szkół       w Damnie, emerytowanych pracowników szkoły- panią  Alinę Zielińską.

  Naszą szkołę reprezentowała Dyrekcja Szkoły: Pani Joanna Rusak oraz Pan Zbigniew Mazur, Grono Pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi, rodzice, absolwenci Gimnazjum w Damnie, uczniowie, chór szkolny pod opieką pani Małgorzaty Kozłowicz, Poczet Sztandarowy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Damnie.

  Święto szkoły obchodzone było pod hasłem "10 lat minęło". Jubileusz szkoły  był okazją do wspomnień, które choć minione zawsze pozostaje w pamięci, chociaż czas je porządkuje, czasem dodaje blasku, jednak dźwięk szkolnego dzwonka przywołuje ponownie. Jubileusz 10 -lecia skłaniał wszystkich do refleksji, wspomnień, podsumowań.

  Następnym punktem było odczytanie przemówienia Dyrektora szkoły, pani Joanny Rusak, która z wielkim wzruszeniem powitała wszystkich, którzy przyjęli zaproszenie i zechcieli swoją obecnością uświetlić uroczystość. Pani dyrektor przypomniała historię szkoły. Podkreśliła, iż obecnie w gimnazjum uczy się 91 uczniów w pięciu oddziałach, jest zatrudnionych dwudziestu nauczycieli oraz ośmiu pracowników administracji i  obsługi. Stanowiący wykwalifikowaną kadrę oraz bardzo dynamiczny zespół.  Pani dyrektor uznała, iż na szczególne wyróżnienie zasługuje pan Zbigniew Studziński, który tworzył Gimnazjum w Damnie od podstaw. Dzięki Jego  staraniom gimnazjum otrzymało pierwszą pracownię komputerową, a w maju 2008r. sztandar szkoły.  Pani Dyrektor wielokrotnie potwierdzała, że szkoła zajmuje się wszystkimi uczniami. Priorytet stanowi wszechstronny rozwój i zadowolenie młodzieży. Szkoła skupia się na realizacji motta: Nie każdy musi być matematykiem, biologiem, inżynierem czy lekarzem, ale każdy, dla dobra swojego i innych, musi być człowiekiem. Ponadto w szkole organizowane są zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, niemieckiego. Gimnazjaliści swoje zainteresowania mogą również rozwijać na zajęciach pozalekcyjnych, uczestnicząc w kołach: chemicznym, fizycznym, geograficznym, matematycznym, informatycznym, dziennikarskim, przyrodniczym, sportowym.  Prężnie działa wolontariat "Promyk Nadziei". Pracę nauczycieli i pedagoga  wspomaga  nowoczesny monitoring. Absolwenci Gimnazjum napawają dumą, wielokrotnie otrzymywane są sygnały świadczące o tym, że wyrastają z nich mądrzy oraz wrażliwi na potrzeby innych ludzie. Częste odwiedziny  i inne dowody sympatii składane przez absolwentów gimnazjum świadczą o tym, że uczniowie dobrze  czują  się w murach szkoły.

  Z okazji jubileuszu pani dyrektor podziękowała  wszystkim zgromadzonym za twórczą pracę i przyjazną atmosferę. Zamiast tradycyjnych słów pożegnania przywołała słowa  Władysława Reymonta: " Żyć to działać, to rozsiewać po świecie  talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym".
 
  Po przemowie pani dyrektor głos zabrała, pani Maria Janusz - Wójt Gminy Damnica, która przywołała słowa piosenki pt. "10 lat minęło". W imieniu Rady Gminy, Radnych i Samorządów złożyła gratulacje z okazji 10-lecia Gimnazjum oraz odczytała list gratulacyjny. Do życzeń przyłączył się również pan Zdzisław Kwaśniewski, który w imieniu Rady Gminy oraz pana Kazimierza Koziny złożył gratulacje oraz życzył dalszych sukcesów.

  Następnie głos zabrała pani Renata Kulik - Przedstawiciel Delegatury Kuratorium Oświaty w Słupsku, która odczytała list od Pomorskiego Kuratora Oświaty - Pana Zdzisława Szudrowicz.

  Do życzeń dołączyli się również Dyrektorzy placówek oświatowych- pan Andrzej Kordylas, który reprezentował Zespół Szkół w Damnicy, pani Władysława Hanuszewicz, dyrektor Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Damnicy oraz pan Robert Nowak, dyrektor Zespołu Szkół w Zagórzycy.

  Pan  Andrzej Kordylas w imieniu własnym oraz pozostałych dyrektorów powiedział, że był świadkiem wspaniałego rozwoju szkoły, jako dyrektorzy są dumni oraz gratulują wspaniałych osiągnięć.

  Ostatni głos zabrał Prezes Koła Łowieckiego "Hubertus" w Główczycach, pan Jerzy Kais, który podkreślił, iż jest świadkiem jak szkoła w Damnie wychowała wiele pokoleń, znakomitych ludzi. Uważa, że teraz są świetne warunki w szkole, zmienił się na korzyść budynek, wychowawcy, nauczyciele. Apelował do młodzieży, aby pamiętali, że przed nimi jest ogromna przyszłość. Nauka będzie podstawą. Apelował do pani dyrektor o dalszą współpracę.  Pogratulował panu Studzińskiemu za współpracę.

  Po życzeniach odczytano historię Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Damnie połączoną z prezentacją multimedialną, którą opracowała pani Jadwiga Dziułko.

  Święto Gimnazjum było znakomitą okazją do zaprezentowania różnorodnych umiejętności uczniów szkoły. Część artystyczna została przygotowana przez młodzież pod kierunkiem pani Edyty Klimaszewskiej - Prędkiewicz oraz pani Agnieszki Nowickiej. Przedstawienie nosiło tytuł "Gdzie ten teatr…i coś jeszcze". Tekst napisał Mirosław Gliniecki. Inscenizacja została nieco zmodyfikowana na potrzeby jubileuszu .Czas, w którym aktorzy przygotowywali się do występu umilała Monika Baran, uczennica klasy pierwszej, która zagrała na akordeonie Czardasza Węgierskiego.

  Po części artystycznej zaproszeni goście mieli możliwość wpisania się do księgi pamiątkowej, która została wyłożona w sali lekcyjnej nr 15.   

Opracowała: Pani Katarzyna Dietrich- Urbanek


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego